Infusní terapie REGN-COV2

Infusní terapie bude probíhat ambulantně vždy ve čtvrtek a pátek. Na infusi je možné se dostavit pouze po předchozím objednání s vystavenou žádankou a zprávou odesílajícího lékaře. Přístup k aplikačnímu centru je z ulice Albertov (viz. mapa)

Podrobnosti týkající se dalších indikací a podávání najdete v Rozhodnutí ministerstva

Žádanka o léčebné podání monoklonálních protilátek proti SARS – CoV-2

Objednání: v pracovní dny od 9.00 do 15.30

Tel.: 733121201 e-mail: infusecentrum(@)revma.cz