NÁVŠTĚVY NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ

Od 10. 3. 2023 jsou povoleny návštěvy na lůžkovém oddělení v Revmatologickém ústavu za předpokladu dodržení následujících opatření:

  • návštěvy nesmí mít příznaky respiračního onemocnění (např. COVID-19, chřipka)
  • návštěvy jsou povinny mít nasazený respirátor FFP2 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy
  • při příchodu na oddělení návštěvník provede hygienickou dezinfekci rukou
  • návštěva probíhá přednostně mimo pokoj, umožňuje-li to stav pacienta

Návštěvní hodiny:

Neděle 15:00 – 17:30

Středa 15:00 – 17:30

PŘEDEM VÁM DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ OPATŘENÍ, VEDENÍ RÚ