Právní služby

Externí zajišťování právních služeb

Právní služby, týkající se zejména zadávání veřejných zakázek a také ostatních právních služeb, zajišťuje advokátní kancelář na základě Rámcové smlouvy o poskytování právních služeb:

  • AK Bursík a spol, Belgická 38, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 69181560;
  • smlouva je zveřejněna v Registru smluv 1. 12. 2016;
  • předmětem plnění je:
  1. Právní poradenství a poskytování právních stanovisek, poradenství a administrace zadávání výběrových řízení a konání právních úkonů ve smyslu zákon č. 85/1996, zastupování před ÚHOS a soudy v souvislosti s konáním zadávacích a výběrových řízení.
  2. Paušální odměna – viz zveřejněná smlouva v Registru smluv ID verze 724 493  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/724493 
  • Poskytování právních služeb, právní poradenství, poskytování právních stanovisek, zastupování klienta při jednání se třetími osobami, zastoupení před soudy a správními orgány – smluvní odměna/1 hod. 1.200,- Kč

Od 1.4.2019 došlo k postoupení rámcové smlouvy o poskytování právních služeb na:

  •  Mgr. Jakuba Grafnettera, advokáta, ev. č. ČAK 09822, Parašutistů 630/8, 161 00 Praha 6; IČ: 71347089
  •  Dohoda o postoupení smlouvy je zveřejněna v Registru smluv 2. 5. 2019  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8918431