Referát otevřených dat a statistiky

Referát otevřených dat a statistiky

  • Zpracovává a odpovídá za agendy zveřejňování dat za ekonomiku, další výstupy a doplňující přehledy a dat pro zřizovatele, vůči ostatním orgánům veřejné správy.
  • Zajišťuje zveřejňování v projektu otevřená data zdravotnictví.
  • Odpovídá za zveřejnění smluv a objednávek v Registru smluv.
  • Zajišťuje shromažďování statistických výkazů z jednotlivých odděleních RÚ, jejich systemizace a zveřejňování v oblasti statistiky, ÚZIS.
  • Podílí se na přípravě  VZMR za oblast služeb a  správy budov, konečné uzavírání zakázek v NEN, popřípadě správa DNS.
  • Provádí ostatní práce spojené se sběrem dat za organizaci.

Kontaktní osoba
Soňa Fikejsová
Tel.: 234 075 359
E-mail: fikejsova(@)revma.cz