Historie

Od založení k současnosti

prof. MUDr. František Štěpánek, DrSc. (1856 – 1938), Zakladatel Revmatologického ústavu

Historie

Revmatologický ústav byl zřízen dekretem ministerstva zdravotnictví v roce 1952 pod názvem Výzkumný ústav chorob revmatických. Založení ústavu mělo klíčovou roli pro rozvoj celého oboru revmatologie v tehdejším Československu. Právě v této době se totiž revmatologie definovala jako samostatný obor, když se ustavila jako samostatná disciplína v rámci vnitřního lékařství a vymezila se tak oproti fyziatrii a balneologii, z jejichž kořenů vzešla. Hned od počátku se stal Revmatologický ústav mezinárodně uznávaným centrem, v němž přednášely přední osobnosti světové vědy, včetně jednoho nositele Nobelovy ceny.

80. léta

Velkým přínosem pro činnost ústavu bylo na začátku osmdesátých let vybudování druhé budovy. Podstatně se tak zlepšily podmínky pro další rozvoj specializovaných laboratoří i ambulantního oddělení.

90. léta

Rok 1989 přinesl převratné změny i pro Revmatologický ústav. V první polovině devadesátých let byla rekonstruována lůžková část ústavu a následovalo dovybavování ústavu moderní výpočetní technikou.

Současnost

Dnes si klade Revmatologický ústav za cíl především poskytování vysoce specializované služby v oboru revmatologie a rehabilitace a působit jako superkonciliární zařízení pro celou Českou republiku. Součástí poslání ústavu je i spolupráce se špičkovými revmatologickými klinikami v Evropě a USA.