Práce a mzdy

Činnost oddělení


Jana Rejmonová

 • Komplexním vedení personální agendy, tj. metodické usměrňování, koordinace a koncepční činnost v oblasti personální a mzdové.
 • Veškerá agenda spojená s přijímáním a propouštěním zaměstnanců.
 • Vedení osobních spisů.
 • Výběrová řízení na zaměstnance, sjednávání všech druhů pracovních poměrů, ukončování pracovních poměrů.
 • Zpracování mezd a platů včetně sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele. Dále agenda slev na daních.
 • Zařazení jednotlivých zaměstnanců do tříd dle katalogu a spolupráce při tvorbě náplní činnosti.
 • Adaptace nových zaměstnanců.
 • Zpracování veškerých statistik spadajících do oddělení PaM pro ČSÚ a ÚZIS.
 • Kontrola a koordinace preventivních prohlídek v rámci spolupráce s vedoucími zaměstnanci a lékařem PLS.
 • Spolupráce se zdravotními pojišťovnami a sociálním zabezpečením.
 • Kategorizace prací a pracovišť.
 • Spolupráce s ústavním hygienikem a pracovníkem BOZP a PO.
 • Evidence jubileí.


Důležité kontakty

Provozní doba:
Po – Pá:  7:30 – 16:00

Kontakt:
Tel.: 234 075 204, 361

 

Mzdová účetní:
Pavlína Kovaříková
E-mail: kovarikova(@)revma.cz

Vedoucí oddělení:
Jana Rejmonová
E-mail: rejmonova(@)revma.cz