Ředitel ústavu

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Narozen v roce 1954 v Praze
Vzdělání:
prof.:  říjen 2000
DrSc.: duben 2000
doc.:   1992
CSc.:  1987 Atestace: revmatologie 1987
Atestace: interna I. st. 1984
Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1980

Současné postavení:
ředitel Revmatologického ústavu v Praze (od r. 1991)
Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4 Nové Město, Praha 2 128 00
přednosta Subkatedry revmatologie IPVZ  (od r. 1997)
Ruská 85, 100 00 Praha 10
přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
Na Slupi 450/4 Nové Město, Praha 2 128 00 (od r. 2000)
člen vědecké rady České lékařské komory (od r. 1999)
člen vědecké rady 1. LF UK (od r. 1999)
člen vědecké rady IPVZ
člen České lékařské akademie

Dosavadní praxe, zahraniční pobyty:
Manažerský kurz v USA (1993)
Krátkodobé pobyty na univerzitách v Miami, Bristolu, Zürichu a Malmö
6 měsíční stáž na Revmatologické klinice u prof. Müllera v Basileji
Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (od roku 1986)
Revmatologický ústav Praha (od roku 1981)

Publikační a přednášková činnost:
Hlavní autor a pořadatel 17 monografií (Revmatologie – Maxdorf, 2012, Bolest – 2007, Klinická revmatologie – Galén, 2003, Klinická Reumatológia- Osveta, 2000, Pokroky v revmatologii – Alter, 1996).
Spoluautor 15 monografií v ČR, 3 monografií v zahraničí, 524 publikací.
Spoluautor 5 skript; Hirschův Index: 32, SCI: 460 (v roce 2012).
Člen redakčních rad 9 odborných časopisů (např. Česká revmatologie, Bolest, Vnitřní lékařství, Remedia, Causa Subita, Ortopedie, Rheumatologia, Arthritis and Rheumatism, Clinical Rheumatology).
Zvaný přednášející v zahraničí (EULAR, národní sjezdy zahraničních revmatologických společností).

Granty a výzkumné úkoly:
Úspěšný řešitel několika projektů podporovaných Interní grantovou agenturou MZ ČR.
Hlavní řešitel Výzkumných záměrů v Revmatologickém ústavu pro roky 1999-2004.
Hlavní řešitel Výzkumných záměrů v Revmatologickém ústavu přidělených pro roky 2005-2011.
Hlavní řešitel projektu Rozvoj výzkumných organizací MZ ČR pro roky 2012-2016.

Členství v odborných společnostech atd.:
Předseda České revmatologické společnosti (dříve Československé revmatologické společnosti) (2001-2009)
Vědecký sekretář ČRS (2009-dosud)
Generální sekretář Evropské ligy proti revmatizmu (od 1999 – 2003)
Čestný člen New York Academy of Sciences (1997)
Čestný člen Ruské revmatologické společnosti (1998)
Čestný člen Slovenské revmatologické společnosti (1999)
Bronzová medaile Slovenské lékařské společnosti (2004)
Stříbrná medaile Slovenské lékařské společnosti (2011)
Zlatá medaile Slovenské lékařské společnosti (2013)
Čestný člen Polské revmatologické společnosti (2002)
Čestný člen České revmatologické společnosti (2000)
Čestný člen České lékařské společnosti JEP (2001)
Koordinátor za Českou republiku světového projektu „Dekáda kostí a kloubů 2000-2010“
Prezident  EULAR kongresu 2001, Praha

Ceny:
Cena České revmatologické společnosti, 1994 za nejlepší publikaci
Cena České revmatologické společnosti, 2003 za nejlepší publikaci
Cena rektora Univerzity Karlovy v Praze za knihu „Klinická revmatologie“; Pavelka K, Rovenský J, a spol., Galén (2003)
Cena předsednictva České lékařské společnosti JEP za knihu „Klinická revmatologie“; Pavelka K, Rovenský J a spol., Galén (2004)
Cena předsednictva České lékařské společnosti JEP za knihu „Revmatologie“; Pavelka K, Vencovský J, Mann H, Šenolt L, Štěpán J a spol., Maxdorf (2012)