Whistleblowing

Whistleblowing (Ochrana oznamovatelů)

  • Vnitřní oznamovací systém Revmatologického ústavu (,,dále jen RÚ“).
  • Příslušná osoba přijímá a vyřizuje oznámení, které podal zaměstnanec zařazený v RÚ, jiný zaměstnanec zařazený v RÚ nebo osoba vykonávající v RÚ dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž („oznamovatel“), který se dozvěděl o protiprávním jednání v rozsahu působnosti RÚ, a to v souvislosti s výkonem své činnosti.

Oznámení lze podat zde:
Václav Kortán
Revmatologický ústav
Na Slupi 450/4, Praha 2, PSČ 128 00
Tel : 734 463 958
Email: oznameni(@)revma.cz

Směrnice M014/23 Ochrana oznamovatelů