Granty

GRANTOVÉ PROJEKTY PROBÍHAJÍCÍ OD ROKU 2010 DO SOUČASNOSTI

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Afiliace Revmatologické kliniky v publikacích
(podle opatření děkana 6/2018)
• Revmatologická klinika 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Revmatologický ústav
• Department of Rheumatology First Faculty of Medicine Charles University and Rheumatology Institute

Dedikace záměrům
Doporučená forma:
• „Supported by the project (Ministry of Health, Czech Republic) for conceptual development of research organization 00023728 (Institute of Rheumatology)“
• „Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00023728 (Revmatologický ústav)“