Informace COVID-19

Informace pro pacienty vydané Evropskou ligou proti revmatismu týkající se infekce COVID-19

Současná pandemie onemocnění COVID-19 přirozeně vyvolává znepokojení a řadu otázek  u nemocných s revmatickými chorobami.

Jak tedy postupovat:
1. Pokud máte příznaky, jako je horečka, nebo přetrvávající kašel, budete muset být vyšetřeni na přítomnost viru SARS-CoV2 způsobujícího onemocnění COVID-19.
Při těchto příznacích byste měli postupovat podle doporučení Ministerstva zdravotnictví či Státního zdravotního ústavu (Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2, SZÚ (szu.cz).

2. Pokud budete pozitivní na virus SARS-CoV2 nebo jste byl (a) v blízkém kontaktu s infikovanou osobou, a užíváte léky potlačující imunitu (biologická léčba, inhibitory Janusových kináz nebo některé jiné přípravky jako např. metotrexát, azatioprin, mykofenolát)  je nutné se domluvit s ošetřujícím revmatologem na dalším postupu.

 Mohou nastat následující situace:
a) pravděpodobně nebude nutné léčbu přerušit
– při pouhém kontaktu s infikovanou osobu
– pokud je průběh infekce velmi mírný

b) pravděpodobně bude nutné léčbu přerušit
– při vážných projevech virového onemocnění (horečka nad 38 °C, dušnost, zrychlený srdeční tep)
– při jinak závažném průběhu infekce
– k obnovení léčby bude možné přistoupit po vyléčení infekce.

3. Pokud užíváte glukokortikoidy (např. Prednison, Medrol) nepřerušujte léčbu, ale konzultujte další postup se svým revmatologem.

4. Při nákaze coronavirem-19 kontaktujte svého revmatologa k určení svého rizika závažného průběhu. V případě, že budete ve vysokém riziku, Váš revmatolog Vám navrhne podání monoklonálních protilátek.

5. Očkování proti Covidu-19 je u pacientů se zánětlivými a systémovými revmatickými chorobami velice doporučováno a to, jak základní dávkou, tak i tzv. posilující dávkou.

6. Správné načasování očkování konzultujte se svým revmatologem

7. Pokud se tak již nestalo, je vhodné provést nebo dokončit další doporučená očkování, především  proti chřipce, ale  také proti černému kašli a pneumokokům.

8. Očkování proti těmto dalším nemocím není vhodné provádět, pokud jste pobývali v období posledních 4 týdnů v rizikové oblasti s výskytem coronaviru, nebo jste byl (a) v kontaktu s osobou, která jev karanténě nebo, která onemocněla nemocí Covid-19.

9. Z hlediska prevence jsou doporučovány obecné rady, které lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví či Státního zdravotního ústavu (informační leták např. na
stránce http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Letaky/Letak_COVID_19_2.pdf)

10. Tato jednoduchá opatření pomohou chránit vaše zdraví a zdraví vaší rodiny a přátel:
– Ruce si pravidelně umývejte mýdlem a teplou vodou nejméně po dobu alespoň 20 sekund. Poté ruce důkladně osušte.
– Pokuste se nedotýkat obličeje.
– Dodržujte pravidla tzv. respirační etikety: při kašli nebo kýchání si nezakrývejte ústa rukou, ale loketní jamkou, nebo použijte papírový kapesník, který by měl být poté bezpečně zlikvidován.
– Používejte jednorázové pomůcky a to po maximálně dobu doporučovanou dobu. Staré, „chlupaté“, špinavé roušky nechrání ani Vás, ani Vaše okolí, a naopak představují semeniště bakterií a virů, a tudíž ohrožují Vaše zdraví.
– Snažte se především vyvarovat společenským kontaktům, zvláště pak s lidmi, kteří vypadají nemocně (například mají kašel nebo rýmu).
– Pozdravy provádějte bez stisku ruky či objetí.
– Pokuste se vyhnout rušné veřejné dopravě a velkým skupinám lidí.
– Dodržujte pokyny týkající se cestování, které omezte na naprosté minimum.

11. Pro další konkrétní kroky konzultujte svého revmatologa.

Upraveno podle EULAR Guidance for patients COVID-19 outbreak (https://www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm)