Spirituální péče

Nemocniční kaplan:

Mgr. Matěj Hájek, ThD.

Součástí snahy o poskytnutí kvalitní péče v našem zařízení je i nabídka kontaktu s naším nemocničním kaplanem.

Duchovní péči poskytuje náš nemocniční kaplan Mgr. Matěj Hájek, ThD.

Je absolventem ETF UK, kde studoval evangelickou teologii a postgraduálně religionistiku (částečně na Wheaton College, IL v USA). Dlouhodobě se zajímá o roli příběhů ve spirituálním a psychologickém prožívání člověka. Pracoval 10 let jako kazatel ve sborech Církve bratrské (Praha, Bratislava), externě jako gymnaziální i vysokoškolský učitel (Bratislava, UK ETF Praha), jako pracovník v sociálních službách (Diakonie Církve bratrské) a také jako sociálně-terapeutický pracovník s dětmi v ústavní péči (organizace Letní dům,z.ú.). Má rád cykloturistiku, výlety do přírody, literaturu.

Podpůrnou službu kaplana si může sjednat kdokoliv prostřednictvím přímého kontaktu, anebo za pomoci zdravotnického personálu.Co si pod duchovní péčí představit?

Nemocniční duchovní (kaplan) je přítomen na lůžkovém oddělení i v ambulanci a je k dispozici pacientům i jejich blízkým, jak pro krizovou intervenci v období náhlé psychické zátěže, tak pro obecnou podpůrnou péči v období hospitalizace a po ní. Nejběžnější formou podpory je citlivé naslouchání a vytvoření důvěrného prostoru pro sdílení. Kaplan je připraven v případě zájmu poskytnout také ryze spirituální podporu formou rozhovoru o duchovních otázkách, modlitby, nebo poskytnutí svátostné služby. Náš kaplan respektuje osobní svobodu každého člověka ve věci náhledu na život. Poskytuje tedy psychickou podporu i spirituální péči komukoliv bez rozdílu přesvědčení i náboženského vyznání.Kontakt:

Mgr. Matěj Hájek, ThD.
Tel: 702 147 267
E-mail: hajek(@)revma.cz

Koordinátorem této služby v RÚ:
Mgr. Jana Melicharová, MBA, vrchní sestra KC
Tel.: 234 075 239, 735 172 800
E-mail: melicharova(@)revma.cz