Stížnosti (nemocniční ombudsman)

Podání a vyřizování stížnosti

Revmatologický ústav klade zásadní důraz na poskytování kvalitní zdravotní péče pro své pacienty, a to s vysokou mírou profesionality a odbornosti.

Z výše uvedeného důvodu byla zřízena pozice nemocniční ombudsman, jehož hlavním úkolem je podporovat zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci Revmatologického ústavu v případě, kdy se pacient dovolává svých práv, má obavu, že jeho práva byla porušena či ohrožena nebo naopak chce Revmatologickému ústavu projevit svou spokojenost.

Nemocniční ombudsman řeší stížnosti, pochvaly a jiné podněty co možná nejméně konfliktní cestou s cílem nalézt nejvhodnější řešení pro všechny zúčastněné strany.Co je úkolem nemocničního ombudsmana?

Nemocniční ombudsman v Revmatologickém ústavu dbá na ochranu práv pacientů. Snaží se o zlepšení komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci Revmatologického ústavu. Usiluje o zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a o maximální spokojenost svých pacientů. Při svém výkonu funkce je nemocniční ombudsman nezávislý, avšak v bezprostředním kontaktu s vedením nemocnice a s vedením jednotlivých pracovišť.Kdo se může obrátit na nemocničního ombudsmana?

Pacient, jakýkoliv návštěvník nemocnice či zaměstnanec má možnost nemocničního ombudsmana navštívit osobně nebo ho kontaktovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.Jakým způsobem se můžete na nemocničního ombudsmana obracet se svými požadavky?

a) písemně na adresu Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4, Praha 2 – Nové Město, PSČ: 128 00, k rukám Václava Kortána, nemocničního ombudsmana či do datové schránky IDDS RÚ: wjqzqtn
b) elektronicky emailem na adresu: ombudsman(@)revma.cz
c) telefonicky na tel. č. +420 734 463 893
d) osobně, a to po předchozí domluvě s nemocničním ombudsmanem na adrese Revmatologického ústavu.