Průzkum Nemocnice ČR 2024

Vážené pacientky a Vážení pacienti Revmatologického ústavu,

chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na bezpečnost a spokojenost pacientů v Revmatologickém ústavu. Dotazníkové šetření je zaměřeno na hodnocení ambulantní nebo lůžkové péče v RÚ. Celonárodní projekt „Průzkum Nemocnice 2024“ bude probíhat v časovém rozmezí od 1. 2. 2024 do 31. 8. 2024.

Pokud jste byli spokojeni s poskytnutou zdravotní péčí a cítili jste se v našem ústavu bezpečně, tak neváhejte a vyplňte on-line formu zcela anonymního dotazníku pomocí přiloženého QR kódu:

QR KÓD S ODKAZEM NA AMBULANTNÍ NEBO HOSPITALIZOVANÉ DOTAZNÍKY KE STAŽENÍ:

Detailní informace o projektu naleznete na tomto webovém odkazu:
Podpůrné materiály a informace | Dotazníky | HealthCare Institute | HCI (hc-institute.org)

Dotazníky lze vyplnit i v průběhu hospitalizace na lůžkovém oddělení či ambulantní návštěvě v čekárně RÚ, nebo prostřednictví QR kódu, který Vám příslušný dotazník otevře po načtení kódu. Listinné formy dotazníků jsou k dispozici v celém areálu Revmatologického ústavu včetně přiložených schránek, do kterých je možné vyplněný dotazník vhodit. Před zahájením vyplňování dotazníků, nezapomeňte zvolit název nemocnice – 015 Revmatologický ústav. Prosíme o vyplnění všech položek v dotazníku, protože jinak je dotazník neplatný.

Na základě výsledků bude v závěru letošního roku vytvořen žebříček nejlepších nemocnic v ČR, který slouží k dalšímu zlepšování poskytovaných zdravotních služeb a motivaci našich zaměstnanců.

Předem Vám mnohokrát děkujeme za spolupráci a vyplnění dotazníku.

Děkujeme!