Vědeckovýzkumné centrum

 • Oddělení molekulární biologie a imunogenetiky

  Hlavním cílem laboratoře je studium genetického podkladu onemocnění spojených s patologickými

  více o oddělení
 • Oddělení experimentální revmatologie (ODER)

  Výzkumné laboratoře oddělení experimentální revmatologie se zabývají studiem problematiky

  více o oddělení
 • Technické laboratorní provozy

  Technické laboratorní provozy zajišťují provoz laboratoří rozvodem demineralizované vody

  více o oddělení
 • Oddělení klinické biochemie a hematologie

  Laboratoř klinické biochemie spolu s hematologickou laboratoří tvoří Oddělení klinické biochemie a hematologie.

  více o oddělení
 • Oddělení klinické imunologie

  Laboratoře provádí kvalitativní a kvantitativní imunologická vyšetření krve, kloubní tekutiny, mozkomíšního moku.

  více o oddělení
 • Středisko administrativy výzkumu, informací a vzdělávání - SAVIV

  Sleduje legislativu a podmínky stanovené jednotlivými zadavateli pro oblast vědy a výzkumu.

  více o oddělení

Vedoucí centra:
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Výzkum v Revmatologickém ústavu je obecně směrován k odhalování patogenetických mechanizmů vývoje revmatických onemocnění a jejich dlouhodobého udržování s cílem nalezení nových diagnostických a terapeutických metod. Využívá se epidemiologický přístup tvorby zásadních registrů jednotlivých chorob nebo registrů sloužících ke sledování biologické a cílené léčby. Důležitá část výzkumu je zaměřena na ověření efektivity a bezpečnosti nových léčebných strategií a přípravků.  Laboratorní výzkum se zaměřuje na hledání ukazatelů, které by mohly mít časný diagnostický, prognostický či terapii hodnotící účel. Jsou zkoumány  vrozené podklady některých revmatických onemocnění. Předmětem zájmu je i možný podíl řady bílkovinných substancí cirkulujících v krvi či jejich výskyt v postižené tkáni.

Součástí výzkumné práce je výchova mladých vědeckých pracovníků při provádění jejich doktorandských (Ph.D.) programů.Důležité kontakty

Vedoucí centra:
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Tel: 234 075 340
e-mail: vencovsky(@)revma.czSoučasné grantové projektyPublikační činnost