SAVIV, Knihovna

Rozsah služeb

Vedoucí:
Ing. Alexandra Musilová

 • Sleduje legislativu a podmínky stanovené jednotlivými zadavateli pro oblast vědy a výzkumu.
 • Zpracovává žádosti o granty nebo dotace a jejich průběžné a závěrečné zprávy.
 • Připravuje ekonomické a administrativní podklady jednotlivých projektů.
 • Graficky zajišťuje úpravu materiálů pro pracovníky RÚ v rámci jejich přednáškové, pedagogické, nebo publikační činnosti.
 • Zajišťuje účast na jednotlivých kurzech, kongresech, sympoziích, které jsou součástí celoživotního a kontinuálního vzdělávání.
 • Zajišťuje postup oběhu cestovních příkazů k tuzemským i zahraničním cestám dle Zákoníku práce a platných interních norem.
 • Spravuje Fond na podporu vzdělávání zaměstnanců.
 • Zajišťuje vzdělávání zaměstnanců RÚ, zpracovává individuální plány.
 • Zajišťuje smlouvy a veškeré náležitosti pro realizaci vzdělávání externistů (SŠ a VŠ), pregraduální vzdělávání studentů a specializační vzdělávání lékařů.
 • Zajišťuje fotodokumentaci pro pracovníky RÚ.
 • Zajišťuje odborné informace z domácích a zahraničních zdrojů pro pracovníky RÚ.
 • Zpracovává citační analýzu.
 • Zpracovává podklady pro Registr informací o výsledcích (RIV) státem podporovaného výzkumu a vývoje RIV.
 • Zajišťuje činnost odborné knihovny (nákup a zpracování odborných knih a časopisů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služba).Důležité kontakty

Kde se nachází:
Oddělení SAVIV, včetně knihovny naleznete ve staré budově, poschodí -1, na konci chodby vpravo, dveře číslo 2121.

Provozní doba knihovny: 
Po  8:30 – 12:00   13:00 – 15:00
Út                           13:00 – 15:00
St  8:30 – 12:00    13:00 – 15:00
Čt                           13:00 – 15:00
Pá  8:30 – 12:00

Náš tým:
Mgr. Barbora Smetanová
Alena Swienteková
Mgr. Zdeněk Mareš

Vedoucí:
Ing. Alexandra Musilová
Tel.: 234 075 227
E-mail: musilova(@)revma.cz