Konziliární služby

Rozpis služeb

Odborné ambulance externích konziliárních lékařů v Revmatologickém ústavu

Neurologie
MUDr. Kalous Karel
Po  16:00 – 17:00 (pouze pro hospitalizované pacienty)

Kardiologie
MUDr. Kameník Libor
St  18:00 – 19:00 (pouze pro hospitalizované pacienty)

Angiologie
MUDr. Procházková Helena
Po  13:00 – 16:00

Ortopedie
prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc. (pro ambulantní pacienty)
St  16:00

Sonografie břicha
MUDr. Lisá
MUDr. Knapová
St:  8:00 – 10:00

Konziliární služby lékařů z Revmatologického ústavu prováděné na externích pracovištích
Konziliární lékaři RÚ:
doc. MUDr. Bečvář Radim, CSc.
MUDr. Jarošová Kateřina
MUDr. Olejárová Marta, CSc.
MUDr. Šléglová Olga
MUDr. Tomasová Studýnková Jana, Ph.D.
MUDr. Tegzová Dana
MUDr. Růžičková Olga
MUDr. Moravcová Radka
MUDr. Ciferská Hana, Ph.D.
prof. MUDr. Závada Jakub, Ph.D.

Konziliární lékaři Revmatologického ústavu vykonávají konziliární vyšetření u lůžka po předchozí telefonické domluvě a objednání pacientů pouze pro:
VFN Praha
ÚHKT Praha

Konzilium v ambulanci RÚ po předchozí telefonické domluvě.