Revmatologický ústav

Revmatologický ústav v Praze dnes představuje nejdůležitější instituci zabývající se revmatickými onemocněními v České republice. Za dobu své více než padesátileté existence si však vydobyl i pověst mezinárodně uznávaného centra v oblasti revmatologie. zobrazit více


Ředitel ústavu

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Ředitel Revmatologického ústavu v Praze (od r. 1991)
Přednosta Subkatedry revmatologie IPVZ (od r. 1997)
Přednosta Kliniky revmatologie 1. LF UK
Člen vědecké rady České lékařské komory (od r. 1999)
Člen vědecké rady 1. LF UK (od r. 1999)
Člen vědecké rady IPVZ
Člen České lékařské akademie

Zobrazit celý profil

Důležitá oddělení

Vědeckovýzkumné centrum

Výzkum v Revmatologickém ústavu je obecně směrován k odhalování patogenetických mechanizmů

Více

Lůžkové oddělení

Zajišťuje komplexní vyšetření nemocných pacientů revmatickými chorobami.

Více

SAVIV, Knihovna

Středisko administrativy, výzkumu, informací a vzdělávání.

Více

Klinické laboratoře

Byl jste k nám odeslán vaším lékařem a máte se objednat na odborné vyšetření? Využijte kontakt níže.

Více

Centrum léčebné rehabilitace

Spolupodílí se na komplexní péči o pacienty s revmatickým onemocněním. Klade důraz na ucelený přístup při poskytování rehabilitační péče

Více

Ambulantní oddělení Kartotéka/recepce

Ambulantní oddělení zajišťuje komplexní vyšetření nemocných s revmatickými chorobami.
Pro objednání na odborné vyšetření využijte kontakty viz níže – odstavec „Jak se objednat“.

Více

Aktuality

3. května 2024

Změna referenčních mezí v laboratoři OKBH

více

12. dubna 2024

Rozvoj a modernizace národní sítě biobank

více

6. března 2024

Povolení návštěv na lůžkovém oddělení od 6. 3. 2024

více