Povinné informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě, dále dle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Úplný oficiální název povinného subjektu

Revmatologický ústavDůvod a způsob založení

Státní příspěvková organizace, zřízená Rozhodnutím MZ ze dne 14.11.1952 č.j.ÚZV243/1860/52 Ú.I. v úplném znění zřizovací listiny ze dne 29.5.2012 č.j.17268-I/2012.Organizační strukturaKontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mailBankovní spojeníIdentifikační číslo – (IČ)

00023728Daňové identifikační číslo – (DIČ)

CZ00023728Žádosti o informace