Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

  • Poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů.
  • Monitorování souladu s nařízením a dalšími předpisy Unie v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce v oblasti ochrany OÚ.
  • Spolupráce s dozorovým orgánem.
  • Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad.

Ing. Marie Kolářová
Tel.: 234 075 458
E-mail: poverenec-dpo(@)revma.cz

Základní informace k GDPR v RÚ