Samoplátci

Pokud není pacient účasten na zdravotním pojištění (zejména zahraniční osoby bez sjednaného poj.) poskytnutou zdravotní péči si musí hradit sám.
Také v případě, že poskytnutá zdravotní péče nebo administrativní úkon na vyžádání pacienta nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, hradí si tuto péči pacient sám. Jedná se jak o zahraniční osoby, tak i pro běžně pojištěné pacienty.

Úhradu dle vydaných ceníků lze provést buď bezhotovostně (kartou, převodem) nebo v hotovosti v pokladně RÚ.

Ceníky výkonů