EULAR k očkování

Stanovisko Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) k očkování proti SARS-CoV-2 u pacientů s revmatickými chorobami

Přizpůsobený překlad textu z webové stránky EULAR (22. 12. 2020).

Text je určen především pro nemocné s revmatickými chorobami.

Pandemie COVID-19 ovlivnila všechny aspekty života v roce 2020. Tato pandemie postihuje také pacienty s revmatickými chorobami a může mít vliv na jejich zdravotní stav. Očkování povede ke zlepšení situace. Vakcinace ale vyvolává řadu otázek, zejména u pacientů léčených léky, které mohou ovlivnit imunitní systém. EULAR vytvořil pracovní skupinu složenou ze zástupců pacientů, zdravotníků a revmatologů se zkušenostmi v oboru, a tato skupina vypracovala krátký informační materiál, který se těmito aspekty zabývá.

Pracovní skupina mohla vycházet jen z poznatků dostupných v současné době.  Skupina konstatuje, že konkrétní údaje o účinnosti nových vakcín proti COVID přímo u revmatických pacientů a u pacientů léčených léky ovlivňujícími imunitní systém jsou značně omezené. Předpokládá se, že se postupně budou objevovat nové informace a podle nich budou tyto instrukce upravovány.

V národních očkovacích programech se používá několik různých druhů vakcín. Všechny vakcíny, které jsou v současné době vyvíjeny speciálně pro COVID-19, jsou neživé vakcíny. Tyto vakcíny nemohou způsobit virové onemocnění, ani nemohou přenést infekci či změnit genetickou informaci. Obecně se v minulosti prokázala nejen bezpečnost, ale i dobrá účinnost neživých vakcín u imunosuprimovaných nemocných s revmatickými chorobami a není tedy důvod, proč nepodávat vakcíny proti COVID-19 i u nich.

V pokročilejších fázích vývoje jsou v současné době k dispozici následující vakcíny proti SARS-CoV-2:

  1. a) vakcíny založené na mRNA (vakcína od firem Pfizer/BioNTech a od společnosti Moderna),
  2. b) vakcíny založené na virových vektorech zbavených možností replikace (jako jsou vakcíny od firem Astra-Zeneca nebo Janssen),
  3. c) vakcíny založené na adjuvantních bílkovinách (jako je např. vakcína od firmy Novavax).

Ideální by bylo podávat vakcínu v klidové fázi revmatického onemocnění a před zahájením imunosupresivní léčby, protože v takových případech je vakcinace nejúčinnější. Takový postup ale není většinou v běžné praxi možný.  Pracovní skupina nedoporučuje v souvislosti s vakcinací snižovat dávku imunosupresivního léku, protože existuje významné riziko vzplanutí nemoci. Samozřejmě ve zvláštních případech může být postup modifikován podle uvážení očkujícího lékaře nebo revmatologa.

Nezávisle na očkování proti SARS-CoV-2 se u pacientů s revmatickými chorobami a u pacientů léčených léky, které ovlivňují imunitní systém, velmi doporučuje očkování proti pneumokokům a chřipce.

Časté dotazy pacientů s revmatickými chorobami a pacientů užívajících léky ovlivňující imunitní systém:

1. Musím být očkován?
 Je velmi vhodné, aby byli proti COVID-19 všichni očkováni.

2. Týká se mě přednostní očkování?
Nemocní užívající léky ovlivňující imunitní systém jsou zahrnuti do skupin, které by měly být očkovány v časnějších fázích vakcinace.  

3. Je pro mě jedna vakcína lepší než jiná?
V tomto smyslu nejsou žádné informace k dispozici, ale při současném stavu znalostí je zřejmé, že očkování jakoukoli vakcínou je lepší než vůbec žádné.

4. Měl jsem COVID-19 a vyléčil jsem se. Mám být očkován?
V současné době nejsou k dispozici žádné údaje; ale očkování po COVID-19 je považováno za bezpečné a potenciálně poskytuje další ochranu.

5. Mohu být očkován, i když užívám antirevmatické nebo imunosupresivní léky?
Pro většinu léků platí, že ano. Výjimkou je pravděpodobně lék rituximab; v případě, že jste léčeni rituximabem, je nutné se poradit předem se svým ošetřujícím revmatologem.

6. Má vakcína nějaký vliv na léky, které užívám?
Ne, vakcína léky neovlivňuje.

7. S kým bych se měl před očkováním poradit – s praktickým lékařem nebo revmatologem?
Pokud máte konkrétní otázky, preferovaným zdrojem informací by měl být váš revmatolog, který má údaje o vaší nemoci, lécích a dalších doprovodných chorobách.

8. A co vedlejší účinky?
Na definitivní odpověď je ještě brzy, ale zatím jsou testované vakcíny velmi bezpečné, srovnatelné s vakcínami, které známe z očkování proti chřipce.

9. Co mám dělat v případě zhoršení mého revmatického onemocnění nebo v případě, že se objeví vedlejší účinky očkování?
Konzultujte svého ošetřujícího revmatologa.

10. Může vakcinace vést ke zhoršení mého onemocnění?
Je to nepravděpodobné, ale zatím není k dispozici dostatek zkušeností.

11. Budu potřebovat očkování každý rok jako u jiných očkování, např. u chřipky?
Pravděpodobně ano.

12. Co dlouhodobé účinky?
Na definitivní odpověď je poměrně brzy, ale zatím jsou testované vakcíny velmi bezpečné.

13. Mám větší riziko onemocnět nemocí COVID-19?
Nemáte. Vyšší riziko onemocnět se u revmatických nemocných neprokázalo.

14. Mám větší riziko závažnějšího průběhu COVID-19?
Nikoliv kvůli revmatickému onemocnění, ale jako u kohokoliv jiného, pokud máte poškozené některé orgány (např. ledviny, plíce),  tak je riziko zvýšené.

15. Mají léky, které užívám vliv na zvýšení rizika horšího onemocnění COVID-19?
Většina léků užívaných při revmatických chorobách není spojena s horším průběhem. Doposud jedinou léčbou, u které bylo prokázáno, že je spojena s horšími dopady COVID-19, je užívání více než 10 mg prednisonu denně nebo léčba rituximabem.