Studenti

Po dobu nutnosti dodržování zvýšených hygienických opatření pro pandemii COVID bude praktická výuka probíhat pouze v pondělí od 8:00 hod. Sraz bude vždy v pondělí v 8:00 hod. na chodníku před parkovištěm u lékárny Revmatologického ústavu, kde vás vyzvedne vyučující. V dalších dnech bude možné studovat pomocí výukových materiálů, které jsou ke stažení v sekci PRO STUDENTY. Pro heslo si napište sekretářce Revmatologické kliniky 1. LF UK na e-mail: spinglova(@)revma.cz. Ve středu si na stejné e-mailové adrese požádejte o přístupový link k online výuce, která bude probíhat ve čtvrtek od 11:00 hod. S tímto odkazem Vám současně bude zaslán také závěrečný test. Na základě vyplnění tohoto testu Vám bude udělen zápočet.
Pro ty, kdo se nemohou prezenčně zúčastnit výuky, je možné studovat revmatologii pouze online, a to z audio-přednášek a kazuistik umístěných na webových stránkách, následně jsou studenti povinni vyplnit test.  Na základě provedeného testu bude studentům udělen zápočet.
Studenti jsou povinni během prezenční výuky dodržovat hygienické předpisy (nošení respirátorů FFP2, užívání dezinfekce rukou, atd.).

During the coronavirus pandemic in Czech Republic, the courses of clinical training are taking place on Monday and on Wednesday only. The meeting time on Monday is 8:00 am and the meeting point is located on the pavement in front of the parking place nearby the Institute of Rheumatology pharmacy (lékárna Revmatologického ústavu), where the students group will be collected by the teacher.
In the following days, there will be an opportunity to study the educational materials placed in the section for students on our website. To obtain the password, please write an e-mail to the secretary of the Department of Rheumatology First Faculty of Medicine, Charles University: spinglova@revma.cz. On Wednesday, please apply on the same address for the final test. The course credit is granted based on the fulfilment of this test.
For those who will not be able to attend in person, it is possible to study online only, but there are no online classes. You can study only from audio lectures and audio case reports.

Students are obliged to follow hygiene rules during lessons (wearing FFP2 respirators, using desinfection, etc.)

 • 5. ročník 1. LF UK

  Pondělní sraz mediků vždy v 8:00 hod. na recepci Revmatologického ústavu, kde si vás vyzvedne první vyučující.

  více informací
 • 6. ročník 1. LF UK

  Důležité odkazy.
  Školitelé Ph.D. studentů.

  více informací
 • Pregraduální stáže

  Revmatologický ústav má uzavřeny smlouvy o spolupráci s FTVS, 2. LF UK, 3. LF UK.

  více informací

Seznam vyučujících Revmatologické kliniky 1. LF UK

Přednosta Revmatologické kliniky
1. LF UK

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Tel.: 234 075 244
E-mail: pavelka(@)revma.cz

Zástupce přednosty pro program ERASMUS
doc. MUDr. Mária Filková, Ph.D.
Tel.: 234 075 462
E-mail: filkova(@)revma.cz

Vyučující:
doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.
Tel.: 234 075 101
E-mail: becvar(@)revma.cz

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Tel.: 234 075 410
E-mail: ciferska(@)revma.cz

MUDr. Mária Filková, Ph.D.
Tel.: 234 075 462
E-mail: filkova(@)revma.cz

MUDr. Šárka Forejtová
Tel.: 234 075 102
E-mail: forejtova(@)revma.cz

MUDr. Jindřiška Gatterová
Tel.: 234 075 200
E-mail: gatterova(@)revma.cz

MUDr. Monika Gregová, Ph.D.
Tel.: 234 075 229
E-mail: gregova(@)revma.cz

MUDr. Jana Hořínková
Tel.: 234 075 355
E-mail: horinkova(@)revma.cz

MUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.
Tel.: 234 074 350
E-mail: husakova(@)revma.cz

MUDr. Kateřina Jarošová
Tel.: 234 075 103
E-mail: jarosovak(@)revma.cz

MUDr. Martin Klein, Ph.D.
Tel.: 234 075 350
E-mail: klein(@)revma.cz

MUDr. Olga Kryštůfková, Ph.D.
Tel.: 234 075 102
E-mail: krystufkova(@)revma.cz

MUDr. Kateřina Kubínová
Tel.: 234 075 243
E-mail: kubinova(@)revma.cz

MUDr. Heřman Mann, Ph.D.
Tel.: 234 075 427
E-mail: mann(@)revma.cz

MUDr. Radka Moravcová
Tel.: 234 075 229
E-mail: moravcovar(@)revma.cz

MUDr. Marta Olejárová, CSc.
Tel.: 234 075 462
E-mail: olejarova(@)revma.cz

Zástupce přednosty pro
pedagogiku

MUDr. Šárka Forejtová
Tel.: 234 075 102
E-mail: forejtova(@)revma.cz

Sekretářka
Veronika Špinglová
Tel.: 234 075 249
E-mail: spinglova(@)evma.cz

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Tel: 234 075 244
E-mail: pavelka(@)revma.cz

MUDr. Olga Růžičková
Tel.: 234 075 338
E-mail: ruzickova(@)revma.cz

MUDr. Jana Studýnková – Tomasová, Ph.D.
Tel.: 234 075 410
E-mail: tomasova(@)revma.cz

MUDr. Magdalena Agnieszka Sokalska-Jurkiewicz, Ph.D.
Tel.: 234 075 229
E-mail: sokalska(@)revma.cz

MUDr. Liliana Šedová
Tel.: 234 075 107
E-mail: sedova(@)revma.cz

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Tel.: 234 075 232
E-mail: senolt(@)revma.cz

MUDr. Olga Šléglová
Tel.: 234 075 410
E-mail: sleglova(@)revma.cz

prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Tel.: 234 075 334
E-mail: stepan(@)revma.cz

MUDr. Jiří Štolfa
Tel.: 234 075 472
E-mail: stolfa(@)revma.cz

MUDr. Dana Tegzová
Tel.: 234 075 103
E-mail: tegzova(@)revma.cz

doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
Tel.: 234 075 101
E-mail: tomcik(@)revma.cz

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Tel.: 234 075 340
E-mail: vencovsky(@)revma.cz

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
Tel.: 234 075 427
E-mail: zavada(@)revma.cz

MUDr. Zdeněk Zvoníček
Tel.: 234 075 420
E-mail: zvonicek(@)revma.czAktuality

9. prosince 2020

Příjem materiálu v laboratořích OKI-LKI

Příjem materiálu v laboratořích OKI-LKI bude... více

30. listopadu 2020

Celostátní průzkum Nemocnice ČR 2020

Revmatologický ústav se každoročně zapojuje do celostátního průzkumu šetření spokojenosti pacientů... více

17. září 2020

Ocenění Revmatologického ústavu

Revmatologický ústav byl 16. 9. 2020 organizačním... více