Studenti

Informace pro studenty 5. ročníku k nadcházející výuce na Revmatologické klinice 1.LF UK

Sraz studentů bude v pondělí v 8,00 hod. na chodníku před parkovištěm u lékárny Revmatologického ústavu, kde vás vyzvedne vyučující. Prosíme o dodržování času příchodu na výuku, pozdější příchody jsou možné pouze ve výjimečných případech. Při výskytu klinických obtíží svědčících pro akutní respirační infekci se student nebude účastnit výuky. V tomto případě kontaktujte e-mailem sekretářku Revmatologické kliniky pro stanovení náhradního termínu.

Je nutné přinést si s sebou bílý plášť a přezůvky.

Výuka bude probíhat formou interaktivních seminářů, proto prosíme studenty, aby se dopředu seznámili s výukovými materiály, které jsou uloženy na webových stránkách Revmatologického ústavu, https://www.revma.cz/studenti/vyuka/.

 • 5. ročník 1. LF UK

  Pondělní sraz mediků vždy v 8:00 hod. na chodníku před parkovištěm u lékárny Revmatologického ústavu, kde si vás vyzvedne první vyučující.

  více informací
 • 6. ročník 1. LF UK

  Důležité odkazy.
  Školitelé Ph.D. studentů.

  více informací
 • Pregraduální stáže

  Revmatologický ústav má uzavřeny smlouvy o spolupráci s FTVS, 2. LF UK, 3. LF UK.

  více informací

Seznam vyučujících Revmatologické kliniky 1. LF UK

Přednosta Revmatologické kliniky
1. LF UK

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Tel.: 234 075 244
E-mail: pavelka(@)revma.cz

Zástupce přednosty pro program ERASMUS
doc. MUDr. Mária Filková, Ph.D.
Tel.: 234 075 462
E-mail: filkova(@)revma.cz

Vyučující:
doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.
Tel.: 234 075 101
E-mail: becvar(@)revma.cz

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Tel.: 234 075 410
E-mail: ciferska(@)revma.cz

doc.MUDr. Mária Filková, Ph.D.
Tel.: 234 075 462
E-mail: filkova(@)revma.cz

MUDr. Šárka Forejtová
Tel.: 234 075 102
E-mail: forejtova(@)revma.cz

MUDr. Jindřiška Gatterová
Tel.: 234 075 200
E-mail: gatterova(@)revma.cz

MUDr. Jana Hořínková
Tel.: 234 075 355
E-mail: horinkova(@)revma.cz

MUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.
Tel.: 234 074 350
E-mail: husakova(@)revma.cz

MUDr. Kateřina Jarošová
Tel.: 234 075 103
E-mail: jarosovak(@)revma.cz

MUDr. Martin Klein, Ph.D.
Tel.: 234 075 350
E-mail: klein(@)revma.cz

MUDr. Olga Kryštůfková, Ph.D.
Tel.: 234 075 102
E-mail: krystufkova(@)revma.cz

MUDr. Heřman Mann, Ph.D.
Tel.: 234 075 427
E-mail: mann(@)revma.cz

MUDr. Radka Moravcová
Tel.: 234 075 229
E-mail: moravcovar(@)revma.cz

MUDr. Marta Olejárová, CSc.
Tel.: 234 075 462
E-mail: olejarova(@)revma.cz

MUDr. Lenka Hasíková, Ph.D.
Tel.: 234 075 355
E-mail: hasikova@revma.cz

MUDr. Magdalena Agnieszka Sokalska-Jurkiewicz, Ph.D.
Tel.: 234 075 229
E-mail: sokalska(@)revma.cz

doc. Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.
Tel.: 234 075 319
E-mail: stiburkova(@)revma.cz

Zástupce přednosty pro
pedagogiku

prof. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
Tel.: 234 075 101
E-mail: tomcik(@)revma.cz

Sekretářka
Petra Pivovarníková
Tel.: 234 075 281
E-mail: pivovarnikova(@)evma.cz

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Tel: 234 075 244
E-mail: pavelka(@)revma.cz

MUDr. Olga Růžičková
Tel.: 234 075 338
E-mail: ruzickova(@)revma.cz

MUDr. Liliana Šedová
Tel.: 234 075 107
E-mail: sedova(@)revma.cz

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Tel.: 234 075 232
E-mail: senolt(@)revma.cz

MUDr. Olga Šléglová
Tel.: 234 075 410
E-mail: sleglova(@)revma.cz

prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Tel.: 234 075 334
E-mail: stepan(@)revma.cz

MUDr. Dana Tegzová
Tel.: 234 075 103
E-mail: tegzova(@)revma.cz

prof. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
Tel.: 234 075 101
E-mail: tomcik(@)revma.cz

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Tel.: 234 075 340
E-mail: vencovsky(@)revma.cz

prof. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
Tel.: 234 075 427
E-mail: zavada(@)revma.cz

Mgr. Lucie Andrés Cerezo, Ph.D.
Tel.: 234 075 329
E-mail: andres-cerezo@revma.cz

MUDr. Veronika Balajková
Tel.: 234 075 336
E-mail: balajkova@revma.cz

MUDr. Kristýna Bubová, Ph.D.
Tel.: 234 075 355
E-mail: bubova@revma.cz

MUDr. Sabína Oreská, Ph.D.
Tel.: 234 075 336
E-mail: oreska@revma.cz

MUDr. Jana Studýnková – Tomasová, Ph.D.
Tel.: 234 075 410
E-mail: tomasova(@)revma.czAktuality

5. června 2024

Změna provozní doby kartotéky/recepce a odběrové místnosti

více

3. května 2024

Změna referenčních mezí v laboratoři OKBH

více

12. dubna 2024

Rozvoj a modernizace národní sítě biobank

více