5. ročník 1.LF UKInformace pro studenty

Sraz studentů bude v pondělí v 8,00 hod. na chodníku před parkovištěm u lékárny Revmatologického ústavu, kde vás vyzvedne vyučující. Prosíme o dodržování času příchodu na výuku, pozdější příchody jsou možné pouze ve výjimečných případech. Při výskytu klinických obtíží svědčících pro akutní respirační infekci se student nebude účastnit výuky. V tomto případě kontaktujte e-mailem sekretářku Revmatologické kliniky pro stanovení náhradního termínu.

Je nutné přinést si s sebou bílý plášť a přezůvky.

Výuka bude probíhat formou interaktivních seminářů, proto prosíme studenty, aby se dopředu seznámili s výukovými materiály, které jsou uloženy na webových stránkách Revmatologického ústavu, https://www.revma.cz/studenti/vyuka/.

Hodiny ERASMUS/SOCRATES
doc. MUDr. Mária Filková, Ph.D.
středa 14:00-16:00 hod.
čtvrtek 11:00-13:00 hod.
v době jeho nepřítomnosti zastoupí odborná asistentka MUDr. Šárka ForejtováDůležité odkazyŠkolitelé Ph.D. studentů

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.
Tel.: 234 075 101
E-mail: becvar(@)revma.cz

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Tel.: 234 075 410
E-mail: ciferska(@)revma.cz

doc. MUDr. Mária Filková, Ph.D.
Tel.: 234 075 462
E-mail: filkova(@)revma.cz

MUDr. Marta Olejárová, CSc.
Tel.: 234 075 462
E-mail: olejarova(@)revma.cz

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.   
Tel.: 234 075 244
E-mail: pavelka@revma.cz

Ing. Jiří Baloun, Ph.D.
Tel.: 234 075 329
E-mail: baloun(@)revma.cz

doc. Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.
Tel.: 234 075 319
E-mail: stiburkova(@)revma.cz

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Tel.: 234 075 232
E-mail: senolt(@)revma.cz

prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Tel.: 234 075 334
E-mail: stepan(@)revma.cz

prof. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
Tel.: 234 075 101
E-mail: tomcik(@)revma.cz

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Tel.: 234 075 340
E-mail: vencovsky(@)revma.cz

prof. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
Tel.: 234 075 427
E-mail: zavada(@)revma.cz

Mgr. Lucie Andrés Cerezo, Ph.D.
Tel.: 234 075 329
E-mail: andres-cerezo(@)revma.czZávěrečné testy

Rozpis vyučujících pro závěrečné testy z revmatologie 2023/2024
pátek vždy 11:00-12:00 hod. (kromě výjimek kvůli státním svátkům)

 • 13.10.2023    MUDr. Oreská S.
 • 27.10.2023    MUDr. Šedová L.
 • 3.11.2023       MUDr. Balajková V.
 • 10.11.2023     MUDr. Klein M., Ph.D.
 • 16.11.2023     MUDr. Růžičková O.
 • 15.12.2023     MUDr. Forejtová Š.
 • 22.12.2023     MUDr. Ciferská H., Ph.D.
 • 5.1.2024         MUDr. Kryštůfková O.
 • 19.1.2024       MUDr. Hasíková L., Ph.D.
 • 26.1.2024       MUDr. Sokalska- Jurkiewicz M. A., Ph.D.
 • 23.2.2024      MUDr. Mann H., Ph.D.
 • 1.3.2024        prof. MUDr. Tomčík M., Ph.D.
 • 15.3.2024      MUDr. Hořínková J.
 • 22.3.2024     MUDr. Tomasová- Studýnková J., Ph.D.
 • 5.4.2024        MUDr. Tegzová D.
 • 12.4.2024      MUDr. Moravcová R.
 • 19.4.2024      MUDr. Bubová K., Ph.D.
 • 26.4.2024     MUDr. Olejárová M., CSc.
 • 3.5.2024        doc. MUDr. Filková M., Ph.D.
 • 17.5.2024      MUDr. Šléglová O.