5. ročník 1.LF UKInformace pro studenty

Sraz studentů bude v pondělí v 8,00 hod. na chodníku před parkovištěm u lékárny Revmatologického ústavu, kde vás vyzvedne vyučující. Prosíme o dodržování času příchodu na výuku, pozdější příchody jsou možné pouze ve výjimečných případech.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemické situace je v souladu s doporučením Hygienické stanice hl. m. Prahy od 25. 7. 2022 povinné používání ochranných prostředků dýchacích cest u ambulantních pacientů a návštěv Revmatologického ústavu. Za vhodný ochranný prostředek je považován respirátor (bez výdechového ventilu) s třídou ochrany minimálně FFP2. Z tohoto důvodu budou všichni studenti bez výjimky nosit respirátory na chodbách RÚ, při výuce na lůžkovém i ambulantním oddělení a v jakémkoli kontaktu s pacienty. Při společné výuce v seminární místnosti nejsou respirátory vyžadovány. Je také nutné přinést si sebou bílý plášť a přezůvky.
Výuka bude probíhat formou interaktivních seminářů, proto prosíme studenty, aby se dopředu seznámili s výukovými materiály, které jsou uloženy na webových stránkách Revmatologického ústavu, https://www.revma.cz/studenti/vyuka/.

Hodiny ERASMUS/SOCRATES
doc. MUDr. Mária Filková, Ph.D.
středa 14:00-16:00 hod.
čtvrtek 11:00-13:00 hod.
v době jeho nepřítomnosti zastoupí odborná asistentka MUDr. Šárka ForejtováDůležité odkazyŠkolitelé Ph.D. studentů

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.
Tel.: 234 075 101
E-mail: becvar(@)revma.cz

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Tel.: 234 075 410
E-mail: ciferska(@)revma.cz

doc. MUDr. Mária Filková, Ph.D.
Tel.: 234 075 462
E-mail: filkova(@)revma.cz

MUDr. Marta Olejárová, CSc.
Tel.: 234 075 462
E-mail: olejarova(@)revma.cz

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.   
Tel.: 234 075 244
E-mail: pavelka@revma.cz

Ing. Jiří Baloun, Ph.D.
Tel.: 234 075 329
E-mail: baloun(@)revma.cz

doc. Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.
Tel.: 234 075 319
E-mail: stiburkova(@)revma.cz

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Tel.: 234 075 232
E-mail: senolt(@)revma.cz

prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Tel.: 234 075 334
E-mail: stepan(@)revma.cz

doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
Tel.: 234 075 101
E-mail: tomcik(@)revma.cz

prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Tel.: 234 075 340
E-mail: vencovsky(@)revma.cz

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
Tel.: 234 075 427
E-mail: zavada(@)revma.cz

Mgr. Lucie Andrés Cerezo, Ph.D.
Tel.: 234 075 329
E-mail: andres-cerezo(@)revma.czZávěrečné testy

Rozpis vyučujících pro závěrečné testy z revmatologie 2022/2023
pátek vždy 11:00-12:00 hod. (kromě výjimek kvůli státním svátkům)

doc. Tomčík

dr. Hasíková (28.10. státní svátek)

dr. Balajková

dr. Klein

dr. Sokalská

dr. Forejtová

dr. Ciferská

dr. Kryštůfková

dr. Růžičková

dr. Oreská

prim. Mann – angl.

dr. Šedová – angl.

dr. Hořínková

dr. Tomasová

dr. Tegzová (7.4. den pracovního volna)

dr. Moravcová

dr. Šléglová

dr. Olejárová – angl.

doc. Filková – angl.

dr. Jarošová

 

.
.

14. 10. 2022

27. 10. 2022

4. 11. 2022

11. 11. 2022

18. 11. 2022

16. 12. 2022

23. 12. 2022

6. 1. 2023

20. 1. 2023

27. 1. 2023

24. 2. 2023

3. 3. 2023

17. 3. 2023

24. 3. 2023

6. 4. 2023
.

14. 4. 2023

21. 4. 2023

28. 4. 2023

5. 5. 2023

19. 5. 2023