Kariéra

vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa: VRCHNÍ SESTRA

Požadujeme:
• VŠ magisterského studijního programu ošetřovatelství nebo specializace ve zdravotnictví
• odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra dle §5 zák. č. 96/2004 Sb.
• organizační, komunikační a manažerské schopnosti
• morální, občanskou bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Výhodou:
• specializovaná způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech nebo Intenzivní péče a v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví
• zkušenost s vedením týmu
• praxe v chodu státní příspěvkové organizace
• vědecko-výzkumná a přednášková činnost
• uživatelská znalost práce na PC
• aktivní znalost angličtiny

Nabízíme:
• práci v moderním špičkovém zdravotnickém zařízení s celorepublikovou působností
• možnost dalšího odborného i osobního rozvoje a vzdělávání
• výhodné platové ohodnocení
• závodní stravování a další zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, rekreace, zdarma kurzy angl. jazyka apod.)

Požadované doklady:
• přihláška se strukturovaným profesním životopisem s uvedením stručné koncepce oboru
• kopie dokladů o dosaženém vzdělání
• aktuální výpis z rejstříku trestů
• čestné prohlášení, že proti uchazeči není vedeno trestní řízení
• souhlas s použitím osobních údajů pro účely výběrového řízení dle GDPR.

Termín podání přihlášek:
Přihlášky a požadované doklady zašlete písemně do 30. 9. 2021 na výše uvedenou adresu ředitelství ústavu. Obálku označte: “ Výběrové řízení vrchní sestra-neotevírat.“
Termín konání VŘ bude uchazečům oznámen. Další případné informace poskytne sekretariát ředitele, tel. 234 075 244.Ústavního hygienika s odbornou způsobilostí pracující bez dozoru

Náplň činnosti: hodnocení složek pracovního prostředí a pracovních podmínek a interpretace výsledků šetření státního zdravotního dozoru.

Požadavky: VŠ vzdělání, odbornou a specializovanou způsobilost

Nabízíme: profesní růst, příjemný kolektiv, možnost jazykových kurzů AJ zdarma a další zaměstnanecké výhody (obědy, příspěvky na dovolenou apod.).
Nástup možný ihned, nebo dle dohody.

Přihlášky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte na adresu personálního útvaru.

Kontakt: personalni(@)revma.cz, tel: 224 912 934Sanitáře nebo ošetřovatele/ku

Kvalifikační požadavky dle zákona č. 96/2004 Sb., tj. odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v oboru Sanitář nebo Ošetřovatel.

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Požadujeme: morální, občanskou bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Nabízíme: práci na lůžkovém oddělení s celorepublikovou působností v jednosměnném pracovním režimu pondělí až pátek. Platové zařazení podle předpisů pro příspěvkové organizace.
Závodní stravování a další zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, zdarma kurzy angl. jazyka apod.)
Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte e-mailem na adresu: karpiskova(@)revma.cz; tel.: 234 075 239 nebo 733 125 241Pro oddělení molekulární biologie a imunogenetiky  laboranta/ku pro provoz Banky Biologického Materiálu RÚ

Náplň činnosti: registrace a zpracování biologického materiálu, základní molekulárně biologické metody (izolace DNA, PCR amplifikace, Sangerovo sekvenování)

Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání, zájem o molekulární biologii/imunologii/revmatologii, znalost základních molekulárně biologických technik

Nabízíme: profesní růst, příjemný kolektiv, možnost jazykových kurzů AJ zdarma a další zaměstnanecké výhody (obědy, příspěvky na dovolenou apod.).
Nástup možný ihned, nebo dle dohody.

Přihlášky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte na adresu Doc. Ing. et. Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.
Email: stiburkova(@)revma.cz, telefon 234 075 319nabízí POSTGRADUÁLNÍ POZICI

Obor: Biomedicína
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
(standardní doba studia 4 roky)

Téma práce: Imunologická a genetická analýza autoinflamatorních onemocnění

Co se naučíte: široké spektrum molekulárně genetických a imunolo-gických metod (PCR, qPCR, klonování, mutageneze, sekvenování, práce s RNA, miRNA a proteiny), expresní systémy, funkční/imunohistochemické/imunologické studie, mikroskopické techniky, základy statistického zpracování dat (pro potřeby vyhodnocení klinických dat a jejich korelace s výsledky laboratorních metod)…

Možnost pracovního úvazku na DPP.

Revmatologický ústav se zabývá komplexní problematikou revmatických onemocnění. Nabízená pozice spojuje klinické hodnocení a experimentální práci. Tématem studia je zapojení do začínajícího projektu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Revmatologického ústavu „Komplexní klinická, imunologická a genetická analýza autoinflamatorních onemocnění“ pod vedením Prof. MUDr. Pavly Doležalové, CSc.

Kontakt: doc. Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.
vedoucí Oddělení molekulární biologie a imunogenetiky
Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 00 Praha 2
tel: 234 075 319, e-mail: stiburkova(@)revma.cz