Kariéra

Všeobecnou sestru pro ambulantní oddělení

Kvalifikační požadavky dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro výkon zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra do denního provozu.

Termín nástupu možný ihned nebo dle dohody

Požadujeme osobnostní a profesionální předpoklady pro samostatnou práci i práci v týmu. Uživatelskou znalost práce na PC.

Nabízíme zajímavou práci v moderním špičkovém zdravotnickém ústavu s celorepublikovou působností. Plnou realizaci v oboru. Možnost odborného i osobního rozvoje a dalšího vzdělávání. Platové zařazení podle předpisů pro příspěvkové organizace. Pracoviště v centru města. Závodní stravování a další zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, zdarma kurzy angl. jazyka apod.)

Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte e-mailem na adresu: losterova@revma.cz; tel.: 234 075 520.Všeobecnou sestru pro lůžkové oddělení

Kvalifikační požadavky dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro výkon zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra, do nepřetržitého, směnného provozu.

Termín nástupu: možný ihned nebo dle dohody

Požadujeme osobnostní a profesionální předpoklady pro samostatnou práci i práci v týmu. Uživatelskou znalost práce na PC.

Nabízíme: zajímavou práci v moderním špičkovém zdravotnickém ústavu s celorepublikovou působností. Možnost odborného i osobního rozvoje a dalšího vzdělávání. Platové zařazení podle předpisů pro příspěvkové organizace. Pracoviště v centru města. Závodní stravování a další zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, zdarma kurzy angl. jazyka apod.)
Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte e-mailem.Ústavního hygienika s odbornou způsobilostí pracující bez dozoru

Náplň činnosti: hodnocení složek pracovního prostředí a pracovních podmínek a interpretace výsledků šetření státního zdravotního dozoru.

Požadavky: VŠ vzdělání, odbornou a specializovanou způsobilost

Nabízíme: profesní růst, příjemný kolektiv, možnost jazykových kurzů AJ zdarma a další zaměstnanecké výhody (obědy, příspěvky na dovolenou apod.).
Nástup možný ihned, nebo dle dohody.

Přihlášky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte na adresu personálního útvaru.

Kontakt: personalni(@)revma.cz, tel: 224 912 934Sanitáře nebo ošetřovatele/ku

Kvalifikační požadavky dle zákona č. 96/2004 Sb., tj. odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v oboru Sanitář nebo Ošetřovatel.

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Požadujeme: morální, občanskou bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Nabízíme: práci na lůžkovém oddělení s celorepublikovou působností v jednosměnném pracovním režimu pondělí až pátek. Platové zařazení podle předpisů pro příspěvkové organizace.
Závodní stravování a další zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, zdarma kurzy angl. jazyka apod.)
Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte e-mailem na adresu: melicharova(@)revma.cz; tel.: 234 075 239 nebo 735 172 800nabízí POSTGRADUÁLNÍ POZICI

Obor: Biomedicína
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
(standardní doba studia 4 roky)

Téma práce: Imunologická a genetická analýza autoinflamatorních onemocnění

Co se naučíte: široké spektrum molekulárně genetických a imunolo-gických metod (PCR, qPCR, klonování, mutageneze, sekvenování, práce s RNA, miRNA a proteiny), expresní systémy, funkční/imunohistochemické/imunologické studie, mikroskopické techniky, základy statistického zpracování dat (pro potřeby vyhodnocení klinických dat a jejich korelace s výsledky laboratorních metod)…

Možnost pracovního úvazku na DPP.

Revmatologický ústav se zabývá komplexní problematikou revmatických onemocnění. Nabízená pozice spojuje klinické hodnocení a experimentální práci. Tématem studia je zapojení do začínajícího projektu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Revmatologického ústavu „Komplexní klinická, imunologická a genetická analýza autoinflamatorních onemocnění“ pod vedením Prof. MUDr. Pavly Doležalové, CSc.

Kontakt: doc. Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.
vedoucí Oddělení molekulární biologie a imunogenetiky
Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 00 Praha 2
tel: 234 075 319, e-mail: stiburkova(@)revma.cz