Kariéra

zdravotního laboranta/ku/ pro laboratoř klinické imunologie

Kvalifikační a odborné požadavky dle zákona 96/2004 Sb. absolvované specializační studium v oboru vyšetřovací metody v KI velkou výhodou.

Nástup dle dohody.

Pracoviště bez pohotovostních služeb, pracovní doba 7,30-16,00hod.
Platové zařazení podle předpisů pro PO, osobní příplatek. Sociální výhody, možnost stravování, penzijní připojištění a příspěvek na dovolenou. Pracoviště v centru města. Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na shora uvedenou adresu, případně e-mailem na adresu putova(@)revma.cz. resp. personalni(@)revma.cz. Nebo telefon 224912934 personální oddělení.Výběrové řízení na rezidenční místa

Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4, 128 00 Praha 2 vyhlašuje ve smyslu
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb.
výběrové řízení na čtyři rezidenční místa lékaře v oboru:

Revmatologie

Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně či poštou do 9. 9. 2022.
K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit:
• lékaři ve specializační přípravě pro obor revmatologie
• absolventi magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:
– přihláška do výběrového řízení – Příloha 3 ke stažení na
(https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumentv/infbrmace-k-vyberovemu-rizeni-rezidencni-nista-2022 19495 4102 3.htm)
– osobní dotazník – Příloha 4 ke stažení na
(https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumentv/infbrmace-k-vyberovemu-rizeni-rezidencni-nista-2022 19495 4102 3.htm) + 1 fotografie pasového formátu
– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) (zaměstnanci RÚ dokládat nemusí)
– výpis z Rejstříku trestů, nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců) (zaměstnanci RÚ dokládat nemusí)
– neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání
– neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti
– neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
– přehled odborné praxe (včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe)

Hodnotící kritéria:
– formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů
– vzdělání a kvalifikace, jazykové znalosti
– odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky
– osobnostní předpoklady
– upřednostněni budou uchazeči z regionů, ve kterých není zajištěna revmatologická péče a uchazeči po absolvování interního kmene

Způsob hodnocení uchazečů:
– hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo

Kontakty pro případné dotazy.
Jana Rejmonová (personalista) rejmonova(@)revma.cz
MUDr. Marta Olejárová, CSc. (školitel) olejarova(@)revma.czpro oddělení Klinického hodnocení Všeobecnou sestru – studijní sestru

Kvalifikační požadavky: Středoškolské vzdělání s maturitou. Znalost práce na PC. Anglický jazyk na komunikační úrovni a zkušenosti s prováděním klinických hodnocení velkou výhodou.

Náplň práce: aplikace biologické léčby (i.v., s.c., per os), aplikace infúzí, účast na klinických hodnocení, spolupráce na grantech, zadávání dat do databází a ostatní administrativní práce s tím spojená.

Další požadavky: zdravotní způsobilost, bezúhonnost, organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost, schopnost týmové spolupráce, spolehlivost, vstřícnost, příjemné vystupování, ochota, empatie.

Co nabízíme: pracoviště v centru Prahy, zajímavou práci v příjemném kolektivu, jednosměnný provoz bez pohotovostních služeb pracovní doba (pondělí – pátek) 7,15 – 15,45 hod.

Benefity: závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, sociální výhody, příspěvek na sportovní a kulturní aktivity, služební mobil.

Nástup možný ihned nebo dohodou. Jen plný úvazek. Platové zařazení podle předpisů pro PO.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, přehledem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 30.6.2022 e-mailem na adresu personalni(@)revma.cz.
Kontakt: referent personálního útvaru, telefon 234 075 204.Všeobecnou sestru pro ambulantní oddělení

Kvalifikační požadavky dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro výkon zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra do denního provozu.

Termín nástupu možný ihned nebo dle dohody

Požadujeme osobnostní a profesionální předpoklady pro samostatnou práci i práci v týmu. Uživatelskou znalost práce na PC.

Nabízíme zajímavou práci v moderním špičkovém zdravotnickém ústavu s celorepublikovou působností. Plnou realizaci v oboru. Možnost odborného i osobního rozvoje a dalšího vzdělávání. Platové zařazení podle předpisů pro příspěvkové organizace. Pracoviště v centru města. Závodní stravování a další zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, zdarma kurzy angl. jazyka apod.)

Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte e-mailem na adresu: losterova(@)revma.cz; tel.: 234 075 520.nabízí POSTGRADUÁLNÍ POZICI

Obor: Biomedicína
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
(standardní doba studia 4 roky)

Téma práce: Imunologická a genetická analýza autoinflamatorních onemocnění

Co se naučíte: široké spektrum molekulárně genetických a imunolo-gických metod (PCR, qPCR, klonování, mutageneze, sekvenování, práce s RNA, miRNA a proteiny), expresní systémy, funkční/imunohistochemické/imunologické studie, mikroskopické techniky, základy statistického zpracování dat (pro potřeby vyhodnocení klinických dat a jejich korelace s výsledky laboratorních metod)…

Možnost pracovního úvazku na DPP.

Revmatologický ústav se zabývá komplexní problematikou revmatických onemocnění. Nabízená pozice spojuje klinické hodnocení a experimentální práci. Tématem studia je zapojení do začínajícího projektu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Revmatologického ústavu „Komplexní klinická, imunologická a genetická analýza autoinflamatorních onemocnění“ pod vedením Prof. MUDr. Pavly Doležalové, CSc.

Kontakt: doc. Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.
vedoucí Oddělení molekulární biologie a imunogenetiky
Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 00 Praha 2
tel: 234 075 319, e-mail: stiburkova(@)revma.cz