Kariéra

vedoucí právního oddělení

s předpokládaným nástupem ihned nebo dle dohody

Požadavky:
– VŠ vzdělání právního směru
– organizační, komunikační a manažerské schopnosti
– dobrá uživatelská znalost PC
– zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek, registrem smluv, aktivní znalost anglického jazyka

Hlavní náplň činnosti:
– komplexní zabezpečení právní podpory a právního poradenství
– zodpovědnost za přípravu veřejných zakázek, agendu spojenou se zdravotními pojišťovnami, klinickým hodnocením, agendy GDPR, pracovně-právní poradenství, příprava a kontrola všech smluv k zajištění těchto agend
– monitoring legislativních změn

Nabízíme:
– práci v moderním zdravotnickém zařízení s výzkumnou činností a celorepublikovou působností
– výhodné finanční ohodnocení
– závodní stravování
– příspěvek na penzijní připojištění a rekreaci
– možnost dalšího zvyšování kvalifikace a odborného růstu

Požadované doklady:
– strukturovaný profesní životopis s uvedením specializace
– kopie dokladů o dosaženém vzdělání
– souhlas s použitím osobních údajů dle zákona

Další případné informace poskytne personální útvar, tel. 234 075 204, e-mail: personalni(@)revma.cz .vedoucího Oddělení klinické biochemie a hematologie – odborného pracovníka VŠ (nelékaře)

Revmatologický ústav,
vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího Oddělení klinické biochemie a hematologie – odborného pracovníka VŠ (nelékaře)

Požadujeme:
• VŠ vzdělání přírodovědného nebo technického směru v oblastech
biochemie, biotechnologie, chemie, molekulární biologie nebo analytická
chemie
• specializovanou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. v oboru klinická biochemie
• zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost
• schopnost pracovat samostatně i v týmu
• flexibilitu a chuť učit se novému

Nabízíme:
• jednosměnný provoz
• podporu celoživotního vzdělávání a dalšího profesního rozvoje
• zaměstnanecké benefity (např. příspěvek na penzijní připojištění, závodní stravování, jazykové kurzy zdarma, příspěvky z FKSP atd.)
• plat dle předpisů pro PO, nadstandardní platové ohodnocení

Nástup možný dle dohody.

V případě zájmu, prosíme, zasílejte životopis s přehledem praxe.Všeobecnou sestru na lůžkové oddělení

Náplň práce: poskytování zdravotnické péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu

Kvalifikační požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, v případě dlouholeté praxe – střední vzdělání s maturitou,
• odborná způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
• osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu
• specializace v oboru ošetřovatelská péče v interních oborech výhodou
• akreditovaný certifikovaný kurz „hojení ran“ výhodou

Další předpoklady:
• praxe v oboru
• uživatelská znalost práce s PC – zdravotnická způsobilost
• spolehlivost, pečlivost, pracovní nasazení, schopnost týmové práce, ochota učit se novému, vstřícnost k pacientům
• trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)
• nástup možný ihned případně domluvou
• ochota pracovat ve třísměnném provozu (denní, noční, ranní)
• praxe na lůžkovém oddělení výhodou

Platové zařazení: v 10. nebo 11. platové třídě podle předpisů příspěvkové organizace (platový tarif + osobní příplatek + možnost odměn).

Požadované doklady:
• strukturovaný profesní životopis
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• kopie dokladu o specializačním studiu, kurzech či jiných vzdělávacích aktivitách

Nabízíme:
• možnost stravování
• příspěvek na dovolenou, letní dětské tábory 7000Kč/rok
• účast v jazykovém kurzu
• příspěvek na stravování formou stravenek (noční, soboty, neděle, svátky)
• dovolená 5 týdnů
• podpora ve vzdělávání, možnost profesního i osobního růstu
• příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele
• adaptační proces s plnou podporou mentora

Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte e-mailem na adresu personalni(@)revma.cz, melicharova(@)revma.cz

Kontakt referent personálního útvaru, telefon 234075204, vrchní sestra 234 075 239.Staniční sestra lůžkového oddělení

Ředitel Revmatologického ústavu, Praha 2, Na Slupi 450/4, Nové Město, vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa: Staniční sestra lůžkového oddělení

Předpoklady:
Vysokoškolské, VOŠ nebo středoškolské vzdělání příslušného směru, specializační vzdělání

Další požadavky:
Minimálně 6 let na úseku ošetřovatelské péče
Organizační, komunikační a řídící schopnosti, zkušenosti s vedením kolektivu,
Specializovanou způsobilost v oboru interní ošetřovatelství, resp. organizace a řízení zdravotnictví (i zahájené studium)
Znalost standardů ošetřovatelské péče souvisejících s poskytováním ošetřovatelské péče
Osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení pracovního týmu
Uživatelská znalost práce na PC,
Schopnost aplikovat změny a nové trendy do praxe
Morální, občanská bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Výhodou:
Praxe při řízení kolektivu zaměstnanců, schopnost motivovat kolektiv
VŠ vzdělání (Bc., Mgr.), další aktivní sebevzdělávání
Schopnost přednáškové a publikační činnosti

Nabízíme:
Zajímavou práci v moderním špičkovém zdravotnickém ústavu s celorepublikovou působností
Plnou realizaci v oboru
Možnost odborného i osobního rozvoje a dalšího vzdělávání
Výhodné platové ohodnocení
Závodní stravování a další zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, rekreace, zdarma kurzy angl. jazyka apod.
Termín nástupu: prosinec 2022

Požadované doklady:
Přihláška se strukturovaným profesním životopisem s uvedením stručné koncepce rozvoje oboru a vedení ošetřovatelské péče na revmatologickém lůžkovém oddělení
Kopie dokladů o dosaženém vzdělání, včetně registrace
Aktuální výpis z rejstříku trestů
Čestné prohlášení, že proti uchazeči není vedeno trestní řízení
Souhlas s použitím osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona 110/2019 v platném znění.

Termín podání přihlášek:
Přihlášky a požadované doklady zašlete písemně, nejdéle do 15. 10. 2022 na výše uvedenou adresu personálního oddělení. Obálku označte:“ Výběrové řízení staniční sestra-neotvírat.“v rámci rozšíření Banky Biologického materiálu RÚ zdravotního laboranta/ku

Náplň činnosti: registrace a zpracování biologického materiálu, základní molekulárně biologické metody (izolace DNA, PCR amplifikace, aj.).

Požadavky: SŚ/VŠ vzdělání, zájem o molekulární biologii/imunologii/revmatologii, znalost základních molekulárně biologických technik.
Kvalifikační a odborné požadavky dle zákona 96/2004 a vyhl.55/2011 (registrace).

Nabízíme: zajímavou a samostatnou práci v příjemném kolektivu, profesní růst, zaměstnanecké výhody (obědy, příspěvky na dovolenou, penzijní připojištění, týden dodatkové dovolené).
Pracoviště v centru města bez pohotovostních služeb, pevná pracovní doba 7,30-16 hod., platové zařazení podle předpisů pro PO, zvýšený osobní příplatek.

Zasílejte přihlášky se strukturovaným životopisem na e-mail: stiburkova(@)revma.czzdravotního laboranta/ku/ pro laboratoř klinické imunologie

Kvalifikační a odborné požadavky dle zákona 96/2004 Sb. absolvované specializační studium v oboru vyšetřovací metody v KI velkou výhodou.

Nástup dle dohody.

Pracoviště bez pohotovostních služeb, pracovní doba 7,30-16,00hod.
Platové zařazení podle předpisů pro PO, osobní příplatek. Sociální výhody, možnost stravování, penzijní připojištění a příspěvek na dovolenou. Pracoviště v centru města. Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na shora uvedenou adresu, případně e-mailem na adresu putova(@)revma.cz. resp. personalni(@)revma.cz. Nebo telefon 224912934 personální oddělení.Výběrové řízení na rezidenční místa – 2.kolo

Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4, 128 00 Praha 2 vyhlašuje ve smyslu
Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č. 186 / 2009 Sb.
výběrové řízení na tři rezidenční místa lékaře v oboru:

Revmatologie

Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně či poštou do 31.10 2022.
K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit:
• lékaři ve specializační přípravě pro obor revmatologie
• absolventi magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:
– přihláška do výběrového řízení – Příloha 3 ke stažení na
(https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumentv/infbrmace-k-vyberovemu-rizeni-rezidencni-nista-2022 19495 4102 3.htm)
– osobní dotazník – Příloha 4 ke stažení na
(https://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumentv/infbrmace-k-vyberovemu-rizeni-rezidencni-nista-2022 19495 4102 3.htm) + 1 fotografie pasového formátu
– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) (zaměstnanci RÚ dokládat nemusí)
– výpis z Rejstříku trestů, nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců) (zaměstnanci RÚ dokládat nemusí)
– neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání
– neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti
– neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
– přehled odborné praxe (včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe)

Hodnotící kritéria:
– formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů
– vzdělání a kvalifikace, jazykové znalosti
– odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky
– osobnostní předpoklady
– upřednostněni budou uchazeči z regionů, ve kterých není zajištěna revmatologická péče a uchazeči po absolvování interního kmene

Způsob hodnocení uchazečů:
– hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo

Kontakty pro případné dotazy.
Jana Rejmonová (personalista) rejmonova(@)revma.cz
MUDr. Marta Olejárová, CSc. (školitel) olejarova(@)revma.czpro oddělení Klinického hodnocení Všeobecnou sestru – studijní sestru

Kvalifikační požadavky: Středoškolské vzdělání s maturitou. Znalost práce na PC. Anglický jazyk na komunikační úrovni a zkušenosti s prováděním klinických hodnocení velkou výhodou.

Náplň práce: aplikace biologické léčby (i.v., s.c., per os), aplikace infúzí, účast na klinických hodnocení, spolupráce na grantech, zadávání dat do databází a ostatní administrativní práce s tím spojená.

Další požadavky: zdravotní způsobilost, bezúhonnost, organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost, schopnost týmové spolupráce, spolehlivost, vstřícnost, příjemné vystupování, ochota, empatie.

Co nabízíme: pracoviště v centru Prahy, zajímavou práci v příjemném kolektivu, jednosměnný provoz bez pohotovostních služeb pracovní doba (pondělí – pátek) 7,15 – 15,45 hod.

Benefity: závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, sociální výhody, příspěvek na sportovní a kulturní aktivity, služební mobil.

Nástup možný ihned nebo dohodou. Jen plný úvazek. Platové zařazení podle předpisů pro PO.

Přihlášky se strukturovaným životopisem, přehledem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 30.6.2022 e-mailem na adresu personalni(@)revma.cz.
Kontakt: referent personálního útvaru, telefon 234 075 204.Všeobecnou sestru pro ambulantní oddělení

Kvalifikační požadavky dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro výkon zdravotnického povolání v oboru všeobecná sestra do denního provozu.

Termín nástupu možný ihned nebo dle dohody

Požadujeme osobnostní a profesionální předpoklady pro samostatnou práci i práci v týmu. Uživatelskou znalost práce na PC.

Nabízíme zajímavou práci v moderním špičkovém zdravotnickém ústavu s celorepublikovou působností. Plnou realizaci v oboru. Možnost odborného i osobního rozvoje a dalšího vzdělávání. Platové zařazení podle předpisů pro příspěvkové organizace. Pracoviště v centru města. Závodní stravování a další zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní připojištění, zdarma kurzy angl. jazyka apod.)

Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte e-mailem na adresu: losterova(@)revma.cz; tel.: 234 075 520.nabízí POSTGRADUÁLNÍ POZICI

Obor: Biomedicína
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
(standardní doba studia 4 roky)

Téma práce: Imunologická a genetická analýza autoinflamatorních onemocnění

Co se naučíte: široké spektrum molekulárně genetických a imunolo-gických metod (PCR, qPCR, klonování, mutageneze, sekvenování, práce s RNA, miRNA a proteiny), expresní systémy, funkční/imunohistochemické/imunologické studie, mikroskopické techniky, základy statistického zpracování dat (pro potřeby vyhodnocení klinických dat a jejich korelace s výsledky laboratorních metod)…

Možnost pracovního úvazku na DPP.

Revmatologický ústav se zabývá komplexní problematikou revmatických onemocnění. Nabízená pozice spojuje klinické hodnocení a experimentální práci. Tématem studia je zapojení do začínajícího projektu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Revmatologického ústavu „Komplexní klinická, imunologická a genetická analýza autoinflamatorních onemocnění“ pod vedením Prof. MUDr. Pavly Doležalové, CSc.

Kontakt: doc. Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.
vedoucí Oddělení molekulární biologie a imunogenetiky
Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 00 Praha 2
tel: 234 075 319, e-mail: stiburkova(@)revma.cz