Změna referenčních mezí v laboratoři OKBH

Vážení lékaři, vážení pacienti,
laboratoř klinické biochemie tímto oznamuje změnu referenčních mezí u vybraných metod. Věnujte, prosím, pozornost dokumentu „ZDE“ , kde jsou tyto změny zvýrazněny.