Ekonomicko-technický úsek

Pod ekonomicko-technický úsek spadají tyto oddělení a referáty:

 • Vedoucí ekonomicko-technického úseku

  Zajišťuje organizačně a po odborné stránce zaštiťuje ekonomiku ústavu.
  Spolupracuje na zajištění právního poradenství.

  VÍCE
 • Oddělení finanční účtárny

  Vedení účetnictví, výkaznictví, statistiky a řádnou evidenci všech účetních případů za RÚ dle vyhlášky upravující vedení účetnictví.

  VÍCE
 • Oddělení materiálně - technického zásobování

  Zabezpečuje zásobování celého RÚ v oblasti základního spotřebního zboží.

  VÍCE
 • Oddělení technicko-hospodářské správy

  Zajišťuje opravy, servisy a správu majetku. Dohlíží nad řádným provozem celého RÚ.

  VÍCE
 • Oddělení informačních technologií

  Zajišťuje služby spojené s provozem výpočetní techniky v RÚ.

  VÍCE
 • Referát zdravotních pojišťoven

  Vede samostatně agendu smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

  VÍCE
 • Referát rozpočtů a výkaznictví

  Zpracovává podklady pro vykazování ke zřizovateli včetně měsíčních reportingů.

  VÍCE


Specializované informace

IČ:      00023728
DIČ:   CZ00023728Bankovní účty

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03,  Praha 1

Běžný účet v Kč 
ÚČET  439021/0710
IBAN  CZ1007100000000000439021
BIC SWIFT kód CNBACZPP

Běžný účet v EUR
ÚČET  34534-439021/0710
IBAN  CZ8007100345340000439021
BIC SWIFT kód CNBACZPP

Rezervní fond – dary v Kč
ÚČET  10006-439021/0710
IBAN  CZ5007100100060000439021
BIC SWIFT kód CNBACZPP

ÚČET na REZERVY dle daně z PO    
ÚČET  CZ4707100001230000439021
IBAN  CZ4707100001230000439021
BIC SWIFT kód CBNACZPP

Účet FKSP v Kč
ÚČET  107-439021/0710
IBAN  CZ6907100001070000439021
BIC SWIFT kód CNBACZPP

Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1

Devizový účet v EUR
ÚČET  35-670900227/0100
IBAN  CZ6401000000350670900227
BIC SWIFT kód KOMBCZPPXXX

Povolení vedení devizového účtuPokladna

Pokladní hodiny pro příjem hotovosti:

Po: 8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
Út: 8:00 – 12:00    12:30 – 16:00
St:  8:00 – 12:00
Čt:  8:00 – 12:00    14:00 – 15:30
Pá:  8:00 – 12:00

(Mimo provozní dobu je zástup zajištěn zaměstnanci skladu)
Možnost platby kartou jak v pokladně RÚ tak i v Ústavní lékárně.