Oddělení informačních technologií

Oddělení informačních technologií
(IT)

  • Zajišťuje služby spojené s provozem výpočetní techniky v RÚ z hlediska administrativního, ekonomického a metodického.
  • Zajišťuje bezchybný chod počítačové techniky včetně počítačové sítě RÚ.
  • Zajišťuje správný chod SW vybavení, nastavení jednotlivých programů.
  • Zajišťuje správu sítě.
  • Je odpovědné za elektronické předávání dat z NIS ke zdravotním pojišťovnám, zajišťuje propojení SW a předávání elektronických dat.
  • Spravuje internetové stránky a intranet RÚ.
  • Je odpovědné za zálohování dat.
  • Zajišťuje nákup výpočetní techniky (HW i SW) pro všechny útvary RÚ prostřednictvím NEN.

vedoucí IT
Ondřej Soldát
Tel.: 234 075 666
E-mail: soldat(@)revma.cz

Robert Fuhrman
Tel.: 234 075 666
E-mail: fuhrman(@)revma.cz

Eiseltová Miroslava
Tel.: 234 075 665
E-mail: eiseltova(@)revma.cz

Moravec Tomáš
Tel.: 234 075 663
E-mail: moravec(@)revma.cz

Jan Jelínek Dis.
Tel.: 234 075 292
E-mail: jelinek(@)revma.cz

Ing. Valenta Michal
Tel.: 234 075 415
E-mail: valenta(@)revma.cz

Kysela Per
Tel.: 234 075 664
E-mail: kysela(@)revma.cz

Michal Zeman
Tel.: 234 075 292
E-mail: zeman(@)revma.cz