Ústavní hygienik

Úvod

Spektrum činnosti ústavní hygieny při poskytování zdravotní péče v Revmatologickém ústavu:
Obsah činnosti v oblasti hygieny musí vést ke snížení rizik při poskytování zdravotní péče v RÚ s ohledem na specifickou lékařskou problematiku, podmínky a situaci, dodržení všech protiepidemických opatření v souladu s platnou legislativou, zavedení interního systému hodnocení kvalit a bezpečí a minimalizace nežádoucích událostí a infekcí, jejich sledování a vyhodnocování.Spektrum činností

  • Prevence  výskytu NN (Nozokomiální nákazy), PN (Profesionální nákazy), IN (Infekční nákazy) – doporučení aktuálních opatření
  • Hygienické kontroly všech pracovišť v RÚ
  • Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče (vhodné dezinfekční přípravky)
  • Vedení dokumentace (akreditační hygienické směrnice, příkazy ředitele)
  • Vzdělávání zaměstnanců RÚ (semináře pro sestry a lékaře, školení pracovníků úklidu, audity zdravotnických pracovníků)
  • Ostatní činnost v oblasti preventivních hygienicko-protiepidemických opatření (spolupráce s vrchní sestrou, staničními sestrami, vedoucími pracovišť, spolupráce s hospodářsko-technickými pracovníky a pracovníkem  BOZP, personálním oddělením a OOVZ- Hygienickou stanicí hl. m Prahy).


Kontakt

ústavní hygienik:
Mgr. Tmějová Kateřina
Tel.: 234 075 105
E-mail: tmejova(@)revma.cz