Referát rozpočtů a výkaznictví

Referát rozpočtů a výkaznictví

  • Zpracovává podklady pro vykazování ke zřizovateli včetně měsíčních reportingů
  • Zpracovává návrhy investičního a neinvestičního rozpočtu ústavu a rozpracovává rozpočty na jednotlivá nákupní místa.
  • Zajišťuje měsíční informaci čerpání rozpočtu ústavu a jednotlivých nákupních míst
  • Zajišťuje poklady pro výběrová řízení, jejich evidenci a řádnou archivaci.
  • Vede evidenci provozních a lékárenských smluv
  • Vede evidenci podpisových vzorů dle vnitřních předpisů organizace dle finanční kontroly
  • Vede evidenci výběrových řízení a spolupracuje s právní kanceláří vedoucí administraci výběrových řízení.
  • Spolupracuje s vedoucím ETÚ, zajišťuje administrativu úseku.
  • Předává podklady pro zveřejňování povinných údajů do Registru smluv.

Kontaktní osoba
Romana Hochsteigerová
Tel.: 234 075 308
E-mail: hochsteigerova(@)revma.cz