Vedoucí ekonomicko-technického úseku

Vedoucí úseku

 

 

  • Zajišťuje organizačně a po odborné stránce zaštiťuje ekonomiku, provoz a investice ústavu,
  • Spolupracuje na zajištění právního poradenství v součinnosti s AK
  • Vede agendu přípravy výběrových řízení, zveřejňování informací,
  • Provádí kontrolu a odsouhlasování VŘ a související činnosti se zveřejňováním dokumentů, jak na profilu zadavatele, tak v NENu
  • Tvoří plán oprav a investic, připravuje a dozoruje technické a investiční akce
  • Vede agendu pojištění, zastupuje RÚ na finančních úřadech, bankách
  • Předkládá finanční plány, rozpočty, dlouhodobé strategie, výkazy
  • Komunikuje se zřizovatelem, ÚZISem a jinými ústředními orgány.
  • Přímo řídí jednotlivá oddělení a referáty

Ing. Jaroslav Mrázek
Tel.: 234 075 228
E-mail: mrazek(@)revma.cz