Oddělení technicko – hospodářské správy

Vedoucí oddělení

 

Martin Ferčák

  • Zajišťuje opravy, servisy a správu majetku, dohlíží nad řádným provozem celého ústavu.
  • Jedná s dodavateli outsoursovaných činností pro RÚ, zejména ostraha areálu a provoz vrátnice, údržbu a úklid
  • Zajišťuje odvoz a likvidaci nebezpečného a komunálního odpadu.
  • Zajišťuje provoz a dodávky stravy pro zaměstnance a pacienty RÚ s dodavatelskou organizací.
  • Vede evidenci projektů, technických plánů, včetně statistických výkazů za provozní část.
  • Zajišťuje nákupy přes elektronické tržiště, NEN – národní elektronický nástroj
  • Předává podklady pro zveřejňování povinných údajů do Registru smluv.

BOZP a PO
Tyto specializované činnosti jsou zabezpečeny na základě smlouvy a pokrývají celou oblast bezpečnosti práce a požární ochrany ústavu. Spolupracuje zejména s vedoucí THS, s vedoucími zaměstnanci ústavu, s PAM a hygienikem ústavu.

vedoucí odd. technicko-hospodářské správy
Martin Ferčák
Tel.: 234 075 226
E-mail: fercak(@)revma.cz