Referát zdravotních pojišťoven

Referát zdravotních pojišťoven, samoplátci

 

  • Vede samostatně agendu smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami, provádí vyúčtování poskytnuté zdravotní péče zdravotním pojišťovnám a dalším subjektům včetně fakturace.
  • Zpracovává měsíční hodnocení činnosti zdravotnických pracovišť s ohledem na smluvní závazky plynoucí ze smluv o úhradě péče hrazené ve zdravotním pojištění.
  • Podílí se na zpracování statistických výkazů určených pro zpracování ve zdravotnických zařízeních v resortu MZ ČR.
  • Vydává ceník zdravotnických výkonů poskytovaných RÚ v souladu s platnou legislativou.
Kontaktní osoba
Mladějovský Vít

Tel.: 234 075 455
E-mail: mladejovsky(@)revma.cz