Centrum léčebné rehabilitace

Kde nás najdete

Centrum léčebné rehabilitace se nachází v suterénu nové budovy Revmatologického ústavu. V objednávkové kanceláři (č. dveří 1039) plánujeme rozpisy rehabilitačních procedur, které jsou indikovány našimi specialisty z revmatologických ambulancí, dále pak zajišťujeme objednávání pacientů k vyšetření rehabilitačním lékařem.Jak se objednat

Recepce CLR:
Anna Palánová, DiS.
Tel.: 234 075 420, 735 172 798
Email: RU-RHB(@)revma.cz

Provozní doba recepce:
Po:   8:00 – 11:30 12:00 – 16:45
Út:   8:00 – 11:30  12:00 – 15:45
St:    8:00 – 11:30  12:00 – 15:45
Čt:   8:00 – 11:30  12:00 – 15:45
Pá:  8:00 – 11:30  12:00 – 14:45Centrum léčebné rehabilitace

Centrum léčebné rehabilitace (CLR) je již řadu let jedním z pracovišť Revmatologického ústavu a spolupodílí se na komplexní péči o pacienty s revmatickým onemocněním. Klade důraz na ucelený přístup při poskytování rehabilitační péče, jde o co nejrychlejší uzdravení a návrat pacientů se zdravotním postižením k běžným pracovním a soukromým aktivitám a o dosažení co nejoptimálnější kvality života.Pohybová léčba

Náš tým kvalifikovaných odborníků poskytuje rehabilitační péči pacientům hospitalizovaným na lůžkovém oddělení našeho ústavu, ale rovněž i ambulantním revmatickým pacientům. Její nejdůležitější součástí je podrobné vstupní vyšetření pohybového aparátu rehabilitačním lékařem a fyzioterapeutem a následně poskytovaná cílená individuální léčebná tělesná výchova. Dlouhodobou tradici má také u nás  skupinová léčebná tělovýchova, která nabízí cvičení pacientům s Bechtěrevovou chorobou a s osteoporózou. Důležitou součástí našeho centra je pracoviště ergoterapie pro nácvik individuální nebo skupinové ergoterapie. V prostorách tzv. „mechanoterapie“ je pod dohledem fyzioterapeutů prováděna kinesioterapie s pomocí cvičebních přístrojů s přihlédnutím k typu revmatického postižení pacientů.Ostatní metody rehabilitace

CLR je také vybaveno moderními přístroji pro aplikaci fyzikální terapie – elektroterapie, magnetoterapie, sonoterapie, termoterapie, fototerapie (např. laserové přístroje III. a IV. b třídy). Novinkou je  přístroj  BTL  6000 – selektivní radiofrekvenční terapie.

Při naší práci nezapomínáme na vybavení našich pacientů korekčními a kompenzačními pomůckami a v tomto směru rehabilitační lékař u složitějších případů úzce spolupracuje s  Ortopedickou protetikou Praha s.r.o..  V indikovaných případech rehabilitační lékař doporučuje lázeňskou léčebnou péči či pobyty v odborných léčebných ústavech.Další aktivity

V rámci spolupráce s UK Praha se podílíme na výuce studentů medicíny a fyzioterapie. Pracovníci CLR vyučují studenty fyzioterapie a ergoterapie na 1., 2 a 3. LF UK Praha a také na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a Biomedicínské fakultě ČVÚT.  Výuka pro zahraniční studenty probíhá v anglickém jazyce. CLR obdrželo akreditaci pro postgraduální výuku v oboru fyzikální a rehabilitační medicíny.

Pracovníci CLR se pravidelně účastní odborných konferencí a seminářů na národní a mezinárodní úrovni a podílí se na výzkumné činnosti ústavu.Vedoucí lékař

Vedoucí lékař:
prim. MUDr. Zdeněk Zvoníček
Tel.: 234 075 420
Email: zvonicek(@)revma.czNáš tým

Fyzioterapeuti:
Dávid Obr, dipl.f.
Kamila Pudlačová
Bc. Tereza Cielecká
Bc. Michal Gála
Bc. Tomáš Kičura
Bc. Petr Velíšek
Mgr. Markéta Mikulášová
Mgr. Adéla Rathouská
Mgr. Aleš Tůma
Mgr. Gabriela Vincová

Vedoucí fyzioterapeutka: 
Eva Taušová
Tel.: 234 075 217
Email: tausova(@)revma.cz

Zástupce vedoucího fyzioterapeuta:
Mgr. Iva Zinková

Ergoterapeut:
Bc. Hana Šmucrová

Fyzikální terapie:
Olga Bittnerová
Vladimíra Chytrá

Recepce CLR:
Anna Palánová, DiS.