Centrum léčebné rehabilitace

Kde nás najdete

Centrum léčebné rehabilitace se nachází v suterénu nové budovy Revmatologického ústavu. V objednávkové kanceláři (č. dveří 1039) plánujeme rozpisy rehabilitačních procedur, které jsou indikovány našimi specialisty z revmatologických ambulancí, dále pak zajišťujeme objednávání pacientů k vyšetření rehabilitačním lékařem.Jak se objednat

Recepce CLR:
Anna Palánová, DiS.
Tel.: 234 075 420, 735 172 798
Email: RU-RHB(@)revma.cz

Provozní doba recepce:
Po:   8:00 – 11:30 12:00 – 16:45
Út:   8:00 – 11:30  12:00 – 15:45
St:    8:00 – 11:30  12:00 – 15:45
Čt:   8:00 – 11:30  12:00 – 15:45
Pá:  8:00 – 11:30  12:00 – 14:45Centrum léčebné rehabilitace

Centrum léčebné rehabilitace (CLR) je již řadu let jedním z pracovišť Revmatologického ústavu a spolupodílí se na komplexní péči o pacienty s revmatickým onemocněním. Klade důraz na ucelený přístup při poskytování rehabilitační péče, jde o co nejrychlejší uzdravení a návrat pacientů se zdravotním postižením k běžným pracovním a soukromým aktivitám a o dosažení co nejoptimálnější kvality života.Pohybová léčba

Náš tým kvalifikovaných odborníků poskytuje rehabilitační péči pacientům hospitalizovaným na lůžkovém oddělení našeho ústavu, ale rovněž i ambulantním revmatickým pacientům. Její nejdůležitější součástí je podrobné vstupní vyšetření pohybového aparátu rehabilitačním lékařem a fyzioterapeutem a následně poskytovaná cílená individuální léčebná tělesná výchova. Dlouhodobou tradici má také u nás  skupinová léčebná tělovýchova, která nabízí cvičení pacientům s Bechtěrevovou chorobou a s osteoporózou. Důležitou součástí našeho centra je pracoviště ergoterapie pro nácvik individuální nebo skupinové ergoterapie. V prostorách tzv. „mechanoterapie“ je pod dohledem fyzioterapeutů prováděna kinesioterapie s pomocí cvičebních přístrojů s přihlédnutím k typu revmatického postižení pacientů.Ostatní metody rehabilitace

CLR je také vybaveno moderními přístroji pro aplikaci fyzikální terapie – elektroterapie, magnetoterapie, sonoterapie, termoterapie, fototerapie (např. laserové přístroje III. a IV. b třídy). Novinkou je  přístroj  BTL  6000 – selektivní radiofrekvenční terapie.

Při naší práci nezapomínáme na vybavení našich pacientů korekčními a kompenzačními pomůckami a v tomto směru rehabilitační lékař u složitějších případů úzce spolupracuje s  Ortopedickou protetikou Praha s.r.o..  V indikovaných případech rehabilitační lékař doporučuje lázeňskou léčebnou péči či pobyty v odborných léčebných ústavech.Další aktivity

V rámci spolupráce s UK Praha se podílíme na výuce studentů medicíny a fyzioterapie. Pracovníci CLR vyučují studenty fyzioterapie a ergoterapie na 1., 2 a 3. LF UK Praha a také na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK a Biomedicínské fakultě ČVÚT.  Výuka pro zahraniční studenty probíhá v anglickém jazyce. CLR obdrželo akreditaci pro postgraduální výuku v oboru fyzikální a rehabilitační medicíny.

Pracovníci CLR se pravidelně účastní odborných konferencí a seminářů na národní a mezinárodní úrovni a podílí se na výzkumné činnosti ústavu.Vedoucí lékař

Vedoucí lékař:
prim. MUDr. Zdeněk Zvoníček
Tel.: 234 075 420
Email: zvonicek(@)revma.czNáš tým

Fyzioterapeuti:
Kamila Pudlačová
Bc. Tereza Cielecká
Bc. Michal Gála
Bc. Gabriela Vincová
Bc. Petr Velíšek
Mgr. Markéta Mikulášová
Mgr. Adéla Rathouská
Mgr. Aleš Tůma

Vedoucí fyzioterapeutka: 
Eva Taušová
Tel.: 234 075 217
Email: tausova(@)revma.cz

Zástupce vedoucího fyzioterapeuta:
Mgr. Iva Zinková

Ergoterapeut:
Bc. Hana Šmucrová

Fyzikální terapie:
Olga Bittnerová
Vladimíra Chytrá

Recepce CLR:
Anna Palánová, DiS.