Lůžkové oddělení

Informace k hospitalizaci

V Revmatologickém ústavu  je poskytována akutní standardní lůžková péče pacientům:

  • s náhlým onemocněním nebo náhlým zhoršením chronické nemoci, které vážně ohrožuje jeho zdraví, ale nevedou bezprostředně k selhávání životních funkcí
  • za účelem provedení zdravotních, případně diagnostických výkonů, které nelze provést ambulantně.


Důležité kontakty

Primář:
MUDr. Heřman Mann, Ph.D.

Vrchní sestra:
Mgr. Jana Melicharová, MBA
Tel.: 234 075 239
E-mail: melicharova(@)revma.cz

Primář:
MUDr. Heřman Mann, Ph.D.
Tel.: 234 075 235
E-mail: mann(@)revma.cz

Příjmová ambulance:
Marcela Vystrčilová
Tel.: 234 075 218
E-mail: vystrcilova(@)revma.cz


Důležité pro pacienta

 Klinické centrum

 

Revmatologický ústav (dále jen „RÚ“) poskytuje akutní lůžkovou péči standardní a péči ambulantní. RÚ nemá vymezenou spádovou oblast. Poskytuje superkonziliární služby v rámci celé České republiky.
Činnost je soustředěna do oblasti diagnostiky, léčby a superkonziliární služby u chorob pohybové soustavy, se zaměřením na počáteční stádia onemocnění včetně mimokloubních orgánových změn. Poskytuje komplexní léčbu systémových revmatických onemocnění na základě posledních poznatků světové revmatologie.

Lůžkové oddělení
Disponuje 47 lůžky a je rozděleno na dvě ošetřovací jednotky I. a II.

Po léčebné stránce se o pacienty stará tým lékařů s odbornou a specializovanou způsobilostí v oboru revmatologie a všeobecné sestry s odbornou a specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí. Ošetřovatelskou péči zajišťuje kolektiv nelékařských zdravotnických pracovníků ve složení:

17
0,8
4
7,596
  • NLZP bez dohledu (všeobecné sestry)
  • Nutriční terapeut
  • NLZP pod dohledem (ošetřovatelé a sanitáři)
  • nezdravotničtí pracovníci


Náš tým

Vrchní sestra:
Mgr. Jana Melicharová, MBA

I. ošetřovací jednotka
Tel.: 234 075 241 nebo 245

Vedoucí lékař:
Doc. MUDr. Mária Filková, Ph.D.
E-mail: filkova(@)revma.cz

Staniční sestra:
Bc. Jana Procházková, DiS.
E-mail: prochazkovaj(@)revma.cz

Nutriční terapeutka
Helena Švančarová, DiS.
E-mail: svancarova(@)revma.cz

II. ošetřovací jednotka
Tel.: 234 075 243 nebo 240

Vedoucí lékař:
MUDr. Šárka Forejtová
E-mail: forejtova(@)revma.cz

Staniční sestra:
Jindřiška Svobodová
E-mail: svobodova(@)revma.czPokoje pro pacienty

Pokoje pro pacienty jsou dvou, tří a čtyřlůžkové, vybaveny klasickým nábytkem. Každý pokoj disponuje televizí a možností připojení na Wi-Fi. Převládají pokoje se samostatnou sprchou (v několika případech je sprcha společná pro 2 pokoje) a WC. Na oddělení je k dispozici koupelna pro imobilní pacienty, přizpůsobená k provádění osobní hygieny pacientů, kteří při těchto úkonech potřebují dopomoc zdravotnického personálu. Na oddělení je jídelna a společenská místnost pro pacienty, kde jsou umístěny 2 lednice pro dočasné uložení donesených potravin pacientů, rychlovarná konvice, termobarely k uchování teplého hořkého nebo sladkého čaje a mikrovlnná trouba pro případný ohřev na požádání. Zde lze, v případě potřeby, kontaktovat nutričního terapeuta. V prostorných chodbách jsou umístěny konferenční stolky s křesílky. Při dobrém počasí mohou pacienti navštívit „atrium“, které je vybaveno pro sezení venku.Příjem pacientů

Na lůžkové oddělení jsou pacienti přijímáni na základě doporučení lékaře z ambulance Revmatologického ústavu, nebo jiných, spádových revmatologů, případně  na základě doporučení jiných ambulantních odborných lékařů nebo odborných pracovišť jiných nemocnic. Přijetí pacienta je předem konzultováno s lékařem Revmatologického ústavu (telefonicky nebo elektronickou komunikací).
RÚ je vrcholovým odborným centrem oboru revmatologie, ve kterém je soustředěna péče o pacienty s nejzávažnějšími formami onemocnění pohybové soustavy z celé ČR a kromě toho plní i úlohu konziliárního pracoviště pro praktické a odborné lékaře celého území hl. m. Prahy. To pochopitelně znamená vysoké nároky na odbornost lékařů. Komplexní léčba, která je předností našeho zařízení, spočívá v tom, že jsou ve spolupráci s jinými odbornými odděleními léčeny různé orgánové manifestace revmatických onemocnění a jejich komplikace. Ústav je vybaven laboratořemi (klinická biochemie, imunologie, imunogenetika) a oddělením zobrazovacích metod, jako RTG a sonografie. Revmatologický ústav se rovněž zabývá diagnostikou a léčbou osteoporózy. Za tím účelem je vybaven denzitometrií a metodikou sledování kostního metabolizmu.
Část hospitalizovaných pacientů tvoří pacienti s těžkým postižením pohybového aparátu, a pacienti po  revmatochirurgických výkonech na nosných kloubech dolních končetin. Proto je v ústavu k dispozici rozsáhlé, specializované pracoviště léčebné rehabilitace a celý ústav je koncipován jako zařízení s bezbariérovým přístupem.
RÚ má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.