Knihovna

Kontakt

Kde se nachází:
Knihovna se nachází ve staré budově, poschodí -1, na konci chodby vpravo, dveře číslo 2121.

Kontakt: library(@)revma.cz

Mgr. Barbora Smetanová
Tel.: 234 075 230
E-mail: smetanova(@)revma.cz

Alena Swienteková
Tel.: 234 075 123
E-mail: swientekova(@)revma.cz

Mgr. Zdeněk Mareš
Tel.: 234 075 230
E-mail: mares(@)revma.cz

Hodiny pro veřejnost:

Po  8:30 – 12:00   13:00 – 15:00
Út                         13:00 – 15:00
St 8 :30 – 12:00    13:00 – 15:00
Čt                         13:00 – 15:00
Pá 8:30 – 12:00Knihovna Revmatologického ústavu je specializovaným knihovnicko-informačním pracovištěm, registrovaným dle knihovnického zákona (ustanovení § 5, č.257/2001 Sb.) u MK ČR pod č. 4431/2003 a akreditovanou lékařskou knihovnou MZ ČR.
V Souborném katalogu Národní knihovny ČR je knihovna zavedena pod siglou ABC042.

Knihovna poskytuje knihovnické, bibliograficko-informační a reprografické služby.
Spravuje přes 6000 knihovních jednotek, odebírá kolem dvaceti českých a deseti zahraničních časopisů, z nichž některé jsou v ČR unikátní. Poskytuje služby MVS a MMVS (meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby) a v jejich rámci spolupracuje především s Referenčním centrem Národní knihovny a Oddělením časopisů Národní lékařské knihovny. Těžiště práce spočívá především v rešeršní službě a v získávání plných textů odborných článků, mimo jiné i s využitím vlastního EBSCO přístupu k předplaceným zahraničním časopisům. Každoročně zpracovává přehledy publikační činnosti a odesílá je do Rejstříku informací o výsledcích (RIV) na Úřad vlády ČR. Knihovna zaznamenává, třídí a spravuje veškeré publikace vznikající v RÚ a každoročně zpracovává jejich citační ohlasy. Řada prací autorů RÚ je na Web of Science zařazena mezi 1% nejcitovanějších prací. Úkolem knihovny je také pořizování fotodokumentace a její archivace. Snímky se využívají např. do přednášek, odborných publikací a výročních zpráv. Pro potřeby pracovníků RÚ knihovna také zadává cizojazyčné překlady a tisk posterů, provádí grafické úpravy textů a zařizuje reprografické služby.

V prostoru knihovny je také studovna, využívaná hojně pro přednáškovou a lektorskou činnost odborných pracovníků ústavu.