Oddělení klinické imunologie

Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 8176 dle ČSN EN ISO 15189:2013
Osvědčení o akreditaci 2024

Zásady na ochranu osobních informací
Oddělení klinické imunologie se zavazuje, že v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a ust. § 51 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, v platném znění, bude odborně nakládat se všemi citlivými údaji, nepředávat tyto citlivé údaje třetím osobám a zachovávat bezvýhradně mlčenlivost o všech informacích týkajících se vyšetření a výsledků pacienta v rozsahu platných právních předpisů. Revmatologický ústav  má zavedený systém managementu bezpečnosti informací dle normy ISO/IEC 27001 –  pověřenec  pro ochranu osobních údajů (DPO) – V. Kortán  – viz. www.revma.cz.Úvod

Vedoucí oddělení: 
RNDr. Ivana Půtová

Rutinní činnost
Oddělení klinické imunologie je součástí zdravotnického zařízení – Revmatologického ústavu Praha.

Je složeno z:
– laboratoře klinické imunologie
– laboratoře průtokové cytometrie.

Laboratoře provádí kvalitativní a kvantitativní imunologická vyšetření krve, kloubní tekutiny, mozkomíšního moku a dalšího biologického materiálu pro lůžková i ambulantní oddělení Revmatologického ústavu a pro všechna ostatní zdravotnická zařízení podle jejich požadavků.

Oddělení klinické imunologie poskytuje konzultační činnost k interpretaci laboratorních výsledků materiálů zpracovaných v laboratoři.Výzkumná činnost

Oddělení klinické imunologie se zapojuje do řešení výzkumných záměrů vyšetřováním skupin pacientů se systémovými autoimunitními chorobami.Školící činnost

V laboratořích se školí pracovníci z pražských i mimopražských pracovišť v rámci předatestační praxe či z důvodu zavádění nových metod na svých pracovištích.
Během roku laboratoř klinické imunologie provádí konfirmační vyšetření (imunofluorescence, ELISA metody, blotovací techniky), která si jednotlivá pracoviště vyžádají. Zvláště velký zájem mezi terénními pracovníky je o konfirmaci vyšetření revmatoidních faktorů metodou ELISA a detekci protilátek blotovacími technikami (LIA ANA, Myositis LIA, Myositis WBL, Scleroderma WBL).Supervizorská činnost

Laboratoř klinické imunologie funguje jako celostátní supervizor pro kontrolní cyklus Systému externí kontroly kvality (SEKK) „Diferenciální diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO“, zahrnující vyšetření revmatoidních faktorů metodou turbidimetrie, latex fixačním testem, ELISA technikami, průkaz protilátek proti cyklickému citrulinovanému peptidu (anti CCP IgG) a proti mutovanému citrulinovanému vimentinu (anti MCV IgG). Z tohoto důvodu se v laboratoři testují diagnostické soupravy ELISA od různých výrobců, které umožňují stanovení přítomnosti revmatoidního faktoru IgG, IgA, IgM, anti CCP a anti MCV.Účast v kontrolních cyklech

Laboratoř klinické imunologie se úspěšně zúčastňuje každoročních kontrolních cyklů Systému externí kontroly kvality (SEKK), konsensuální studie detekce orgánově nespecifických autoprotilátek pořádané EULAR, kontrolních cyklů UK NEQAS, otevřených firemních cyklů např. Prevecal, Euroimmun a programů zkoušení způsobilosti – Externího hodnocení kvality v oblasti lékařské mikrobiologie – pořádaných Státním zdravotním ústavem (SZÚ).Spektrum nabízených služeb

Specializovaná vyšetření umožňující diagnostiku systémových revmatických chorob.

 • komplexní diagnostika antinukleárních a anticytoplazmatických autoprotilátek, dsDNA, NUKL, AMA, Liver protilátek pomocí metod fluorescence, blot, ELISA
 • diagnostika CCP, MCV protilátek, revmatoidních faktorů
 • diagnostika ACLA, β2GPI, PI, PS, Annexin V, Prothrombinových protilátek
 • diagnostika ANCA, GBM protilátek
 • diagnostika anti HMGCR (3-hydroxy-3- metylglutaryl koenzym A reduktáza)
 • diagnostika anti cN-1A (cytosolická 5´-nukleotidáza 1A)

Další specializovaná vyšetření.

 • stanovení produkce interferonu-γ testem QuantiFERON-TB Gold Plus
 • diagnostika protilátek proti Borreliím, Chlamydiím, Yersiniím, Mycoplazma pneumoniae, Toxoplasma gondii, Helicobacter pylori, Campylobacter, Tetanu, EBV a CMV, HSV1, 2, VZV, Parvoviru B19
 • diagnostika DGP, TGA a AEA protilátek
 • stanovení prokalcitoninu, kalprotektinu
 • stanovení hladin léku,  stanovení protilátek proti  léku (IFX, anti IFX, ETN, anti ETN, ADA, anti ADA)

Stanovení HLA B27 a HLA B7 metodou průtokové cytometrie.

Imunofenotypizace subpopulací lymfocytů metodou průtokové cytometrie.

 • detekce CD19, CD3, CD4, CD8, NK, CD19 abs, CD3 abs, CD4 abs, CD8 abs, NK abs
Laboratoř dále zajišťuje:
 • konzultační činnost
 • vyšetření pro samoplátce
 • urgentní vyšetření (pouze po telefonické či ústní domluvě)
 • komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systémuNáš tým

OKI – LKI:
RNDr. Ivana Půtová – vedoucí oddělení
Tel.: 234 075 328
E-mail: putova(@)revma.cz

Ing. Klára Truhlářová – bioanalytik
Tel.: 234 075 301
E-mail: truhlarova(@)revma.cz

Jana Hamáková
Tel.: 234 075 301
E-mail: hamakova(@)revma.cz

Tereza Malá
Tel.:234 075 301
E-mail: mala(@)revma.cz

Vladislava Petránková
Tel.: 234 075 342
E-mail: petrankova(@)revma.cz

Vanda Matošíková
Tel.: 234 075 341
E-mail: matosikova(@)revma.cz

Mgr. Petr Dejmek – bioanalytik
Tel.: 234 075 341
E-mail: dejmek(@)revma.cz

Ing. Magdaléna Malinová
Tel.: 234 075 352
E-mail: malinova(@)revma.cz

Naděžda Medová
Tel.: 234 075 322
E-mail: medova(@)revma.cz

Markéta Dostálová, DiS.
Tel.: 234 075 322
E-mail: dostalova(@)revma.cz

Jana Henychová
Tel.: 234 075 305
E-mail: henychova(@)revma.cz

Irena Kašparovská
Tel.: 234 075 352
E-mail: kasparovska(@)revma.cz

OKI – LPC:
MUDr. Olga Kryštůfková
Tel.: 234 075 102
E-mail: krystufkova(@)revma.cz

Ing. Hana Hulejová
Tel.: 234 075 330
E-mail: hulejova(@)revma.cz

Ing. Klára Prajzlerová
Tel.: 234 075 329
E-mail: prajzlerova(@)revma.cz

Jana Menclová
Tel.: 234 075 330
E-mail: menclova(@)revma.czDůležité kontakty

Vedoucí OKI a laboratoře klinické imunologie (konzultace výsledků laboratorních vyšetření):
RNDr. Ivana Půtová
Tel.: 234 075 328,
E-mail: putova(@)revma.cz

Lékařský garant odbornosti 813, zástupce vedoucí OKI
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Tel.: 234 075 340
E-mail: vencovsky(@)revma.cz

Bioanalytik
Ing. Klára Truhlářová
Tel.: 234 075 301
E-mail: truhlarova(@)revma.cz

Mgr. Petr Dejmek
Tel.: 234 075 341
E-mail: dejmek(@)revma.cz

Vedoucí laborantka
Jana Hamáková
Tel.: 234 075 301
E-mail: hamakova(@)revma.cz

Příjem materiálu, výsledky LKI
Tel. 234 075 305

Provoz laboratoře klinické imunologie
Příjem a zpracování materiálu:
Po – Pá: 7:30 – 16:00
Příjem materiálu k vyšetření QuantiFERON-TB Gold Plus a Covi-FERON:
Po – Čt: 7:30 – 16:00

Vedoucí laboratoře průtokové
cytometrie

MUDr. Olga Kryštůfková
Tel.: 234 075 453, 234 075 102
E-mail: krystufkova(@)revma.cz

Zástupce vedoucí laboratoře
průtokové cytometrie

RNDr. Ivana Půtová
Tel.: 234 075 328
E-mail: putova(@)revma.cz

Bioanalytik laboratoře průtokové
cytometrie

Ing. Hana Hulejová
Tel.: 234 075 330, 234 075 453
E-Mail: hulejova(@)revma.cz

Příjem materiálu, výsledky LPC
Tel.: 234 075 453

Provoz laboratoře průtokové cytometrie
Příjem materiálu:
Po – Pá:  7:30 – 12:00
Zpracování:
Po – Pá:  7:30 – 16:00