Technické laboratorní provozy

Úvod

Vedoucí:
Ing. Hana Hulejová

Technické laboratorní provozy zajišťují provoz laboratoří rozvodem demineralizované vody, mytím a sterilizací laboratorního skla a plastů, likvidací infekčního odpadu.

Místnosti technického úseku se nacházejí v prvním patře (umývárna, chladicí a mrazicí místnost, sklad chemikálií), ve druhém patře (místnost pro přípravu vysoce kvalitní demineralizované vody) a v přízemí je speciální chladicí box, ve kterém se skladuje infekční odpad ze všech oddělení do doby jeho odvozu.

Demineralizovaná voda (AQUAL s.r.o.) se používá pro analytické účely a je rozvedena do všech laboratoří, umývárny a chladicího boxu. Umývárna laboratorního skla zabezpečuje pro laboratoře a lůžkové oddělení mytí laboratorního skla, plastů a sběrných nádob na moč. Vybavena je mycími automaty (Miele Professional 67883), sterilizátory (Memmert UFE 700 a SFE 600), zařízením pro výrobu ultra čisté vody Millipore (Synergy UV), výrobníkem ledové tříště aj. V případě potřeby se provádí sterilizace skla při 1800C, 20 min.  Ve skladu chemikálií jsou pro všechny laboratoře umístěny kovové odvětratelné a uzamykatelné skříně, označené výstražnými symboly (piktogramy). Chladicí a mrazicí místnosti jsou vybaveny regály k uskladnění jak biologického materiálu, tak chemických reagencií a diagnostických souprav. Teplota místností je elektronicky kontrolována teplotním senzorem a akustickou signalizací v případě poruchy.Důležité kontakty

Provozní doba:
Po – Pá:  7:00 – 15:30

Kontakt:
Tel.: 234 075 330, 234 075 401
E-mail: hulejova(@)revma.cz

Pomocná laborantka:
Věra Císařová

Vedoucí:
Ing. Hana Hulejová
odborný pracovník, absolvent VŠCHT