Spirituální péče v RÚ

Na základě podepsané Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví mezi MZ ČR a Ekumenickou radou církví v ČR a s přihlédnutím k Metodickému pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb, se rozhodlo vedení Revmatologického ústavu od 1. 10. 2019 zajistit pro své pacienty i tuto péči.

Duchovní službu poskytuje Mgr. Matěj Hájek, ThD., člen Církve bratrské, ve dnech

úterý                     16:00 – 18:00 hod.

čtvrtek                  7:30 – 11:00 hod.