Výcvik vodícího psa

V Revmatologickém ústavu probíhá pod záštitou SVVP SONS (Středisko výcviku vodicích psů Sjednocené organizace  nevidomých a slabozrakých) předvýchova vodicího psa (žluté labradorky Pixie).

Děkujeme vedení RÚ, všem spolupracovníkům a pacientům, že nám umožňují být součástí této činnosti.

V případě jakýchkoli obav, rozpaků či omezení (např. alergie na psí srst), kontaktujte předvychovatelku MUDr. Lilianu Šedovou.

Zároveň prosíme, dbejte jejích pokynům.

 

Pokud má pes na sobě vestičku, nedotýkejte se ho,  prosíme, jedná se o součást výcviku.