Granty 2013

Číslo projektu Název projektu Řešitel / doba řešení
NT 14498 -3 Diagnostický a prediktivní význam expresního profilu mikro RNA (miR) u revmatoidní artritidy Prof. MUDr.L.Šenolt , Ph.D.
1.5.13 -31.12.15

NT 14498-3 Diagnostický a prediktivní význam expresního profilu mikro RNA (miR) u revmatoidní artritidy

Monitorování hladin cirkulujících miR představuje potenciální diagnostický a prognostický biomarker nádorových onemocnění. Protože je objev cirkulujících miR v periferní krvi a synoviální tekutině pacientů s revmatoidní artritidou recentní, chceme provést komplexní expresní profil velkého počtu cirkulujících miR u pacientů s různými subtypy revmatoidní artritidy a ten porovnat se zdravými jedinci. Zvláštní pozornost chceme věnovat analýze expresního profilu miR v kontextu klinické aktivity, míry kloubního postižení, autoprotilátkové aktivity a druhu zavedené léčby.