Granty 2015

Číslo projektu Název projektu Řešitel / doba řešení
15-26693A Funkční studie alelických variant urátových transportérů v Primární hyperurikémii a dně prof.MUDr.K.Pavelka, DrSc.
1.5.15-31.12.2019
15-34065A Význam S100A11 (calgizzarinu) v patogenezi revmatoidní artritidy¨ Mgr.Andres Cereso L., Ph.D.
1.5.15-31.12.2018

15-26693A Funkční studie alelických variant urátových transportérů v Primární hyperurikémii a dně

Předmětem projektu je identifikace a detailní funkční charakterizace alelických variant renálního urátového transportozómu v souboru 150 osob s primární hyperurikémií a klinicky manifestní dnou. Genotypování 10 genů urátového transportozómu a následná asociační studie včetně kontrolního souboru 150 normourikemiků jsou nástrojem pro výběr signifikantních alelických variant, které budou detailně funkčně a imunocytochemicky studovány expresními systémy (oocyty Xenopus laevis, lidské polarizované renální buňky) včetně subcelulární lokalizace, kolokalizačních studií, dynamiky procesování a transportní aktivity proteinů. Výsledky přispějí k objasnění biologické podstaty urátového transportu a genetického podkladu hyperurikémie a dny. Nové znalosti patogeneze tohoto častého, geneticky podmíněného a ekonomicky zatěžujícího onemocnění umožní vytvořit diagnostický test s možností individuální profylaxe a terapie. Výstupem projektu bude charakterizace vztahu alelických variant urátového transportozómu a sérové hladiny kyseliny močové se značným predikčním diagnostickým potenciálem.15-34065A Význam S100A11 (calgizzarinu) v patogenezi revmatoidní artritidy

S100A11 patří do rodiny kalcium vázajících S100 proteinů. Některé S100 proteiny vykazují prozánětlivé vlastnosti cytokinů, mají vztah k aktivitě choroby a rentgenové progresi u pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Byla popsána zvýšená exprese S100A11 v artrotické chrupavce a jeho vliv na hypertrofii chondrocytů, katabolismus chrupavky a zánět. Naše předběžná data ukazují signifikantně zvýšené hladiny S100A11 v séru a synoviální tekutině u pacientů s RA a jejich vztah k zánětu a aktivitě RA. Proto je naším cílem analyzovat S100A11 u pacientů s časnou a etablovanou RA a jeho vztah k laboratorním a klinickým markerům onemocnění a k rentgenové progresi. Bude zkoumán vliv S100A11 na buňky kloubního kompartmentu “in vitro“, a jeho intracelulární role. Očekáváme, že S100A11 bude mít vztah k aktivitě a rentgenovému poškození u pacientů s RA a přímo se podílet na procesu kloubního poškození a zánětu. Tento projekt by měl pomoci charakterizovat význam S100A11 v patogenezi RA.