Granty 2017

Číslo projektu Název projektu Řešitel / doba řešení
17-32612A Klinicky suspektní artralgie: charakteristika preklinické fáze revmatoidní artritidy MUDr. Filková M., Ph.D.
1.4.17- 31.12.20
17-33127A Stanovení rizika progrese časné axiální spondyloartritidy na podkladě moderních biomarkerů. prof. MUDr. Šenolt L. Ph.D.
1.4.17- 31.12.20

17-32612A Klinicky suspektní artralgie: charakteristika preklinické fáze revmatoidní artritidy

Téměř 40% jedinců s určitým typem autoprotilátek, např. ACPA, v kombinaci s klinicky suspektními artralgiemi (CSA), avšak bez jakýchkoli klinických známek synovitidy, mají vysoké riziko vzniku revmatoidní artritidy (RA), obvykle do 18 měsíců od začátku příznaků. Z velké části neznáme přesné symptomy/charakteristiku, která má vztah k subklinickému zánětu dle MRI nebo ultrazvuku. Včasná léčba u pacientů s RA zlepšuje jejich prognózu, míru kloubního postižení a disabilitu. V současnosti ale neexistuje doporučení, jak přistupovat k pacientům s CSA a jejich léčbě ještě před manifestací artritidy. Našim cílem je identifikovat a poté sledovat tyto rizikové pacienty a v případě manifestace artritidy poskytnout okamžitou léčbu. Klinické vyšetření, zobrazovací, rutinní a experimentální laboratorní analýzy nám umožní najít prognostický ukazatel manifestace nemoci a stratifikovat pacienty v bezprostředním riziku vzniku RA. Mohli bychom také přispět k poznatkům, jestli cílená intervence v tomto preklinickém stadiu účinně sníží míru subklinického zánětu a hypoteticky tak oddálí rozvoj artritidy…17-33127A Stanovení rizika progrese časné axiální spondyloartritidy na podkladě moderních biomarkerů.

Předmětem tohoto projektu je studium klinických a molekulárních biomarkerů v kontextu aktivity, funkčního postižení a progrese nevratných strukturálních změn na sakroiliakálních kloubech a páteři u pacientů s axiální spondyloartritidou (axSpA). Hodnocen bude také vztah biomarkerů (vybraných cytokinů, růstových faktorů a mikro-RNA) k zánětlivému postižení za využití magnetické rezonance. Dalším cílem projektu bude studium prediktivních faktorů léčebné odpovědi. Významnou částí tohoto projektu bude pravidelné šíření referenčních strategií mezi praktickými lékaři, které by mělo umožnit časnější identifikace pacientů s axSpA. Očekávaným přínosem bude rozšíření povědomí o axSpA a diagnostika časnější fáze onemocnění, což by mělo přispět k lepší prognóze pacientů. Předpokládáme, že výsledky řešení projektu mohou přispět k identifikaci biomarkerů umožňujících stratifikovat rizikové pacienty, kteří by profitovali z časné léčby s cílem zabránit rozvoji nevratných změn páteře, a k bližšímu pochopení patogeneze axSpA.