Granty 2020

Číslo projektu Název projektu Řešitel / doba řešení
NU20-08-00255 Cílená polymerní terapeutika pro pokročilou léčbu místně specifických revmatických onemocnění pohybového aparátu RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D.  – ÚMCH AV ČR , – spolupříjemce RÚ -prof. Šenolt L. PhD.
1. 5. 2020 – 31. 12. 2023

NU20-08-00255 Cílená polymerní terapeutika pro pokročilou léčbu místně specifických revmatických onemocnění pohybového aparátu

Příjemce:  ÚMCH AV ČR

Spolupříjemce: Revmatologický ústav

Návrh projektu je zaměřen převážně na aplikovaný výzkum polymerního nanoléčiva
pro cílenou terapii revmatických muskuloskeletálních onemocnění, především
revmatoidní artritidy a osteoartrózy, při významném snížení vedlejších účinků léčiva.
Hlavním cílem projektu je preklinické testování terapeutického potenciálu nových
biodegradovatelných hvězdicovitých polymerních nanoléčiv. Terapie navrženým
vysokomolekulárním nanoléčivem je založena na třech synergických mechanismech –
prodloužené a nastavitelné cirkulaci celého systému, zvýšené akumulaci léčiva v
zánětlivé tkáni pomocí ELVIS efektu a jeho řízeném uvolnění za účelem zvýšení
antirevmatické účinnosti. Ke zvýšení terapeutické účinnosti budou nanoléčiva
obohacena směrujícími skupinami na bázi oligopeptidů nebo terapeutických protilátek.
Polymerní systémy budou dále značeny fluorescenčními značkami pro současné
sledování farmakokinetiky nanoléčiva. Tento multifunkční koncept umožní flexibilně
přizpůsobovat jak léčbu danému revmatickému onemocnění, tak farmakokinetiku
nanoléčiva s ohledem na potřebné dávkování a četnost aplikace.