Oddělení experimentální revmatologie (ODER)

Obecné informace

Vedoucí oddělení
prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Výzkumné laboratoře oddělení experimentální revmatologie se zabývají studiem problematiky biomarkerů, molekulárních a buněčných aspektů patogeneze degenerativních, zánětlivých a autoimunitních revmatických onemocnění. Výzkum je zaměřen na studium poškození kloubního aparátu u revmatoidní artritidy a osteoartrózy, na charakteristiku nových biomarkerů a jejich potenciální využití v klinické praxi.
Prioritou zůstává studium nových cytokinů, růstových faktorů a epigenetických změn v rámci studia časné fáze revmatických onemocnění. Zánětlivý proces, imunitní odpověď a tkáňové poškození jsou studovány pomocí „in vitro“ a „in vivo“ experimentů. Stěžejní výzkumné práce představují studium zánětlivých a profibrotických molekul v patogenezi zánětlivých a systémových revmatických onemocnění se zaměřením na revmatoidní artritidu, axiální spondyloartritidy, systémový lupus erythematodes, systémovou sklerodermii a myozitidy. Studovány jsou také biomarkery u pacientů s osteoartrózou drobných ručních kloubů se zaměřením na diferenciaci erozivní formy nemoci. Specializací laboratoře je studium adipokinů, S100 proteinů, buněčných a cirkulujících mikroRNA.
Laboratoře jsou vybaveny přístroji TaqMan Real Time PCR (analýza genových expresí, včetně hodnocení velké sestavy genů -TLDA technologie), Luminex (analýza proteinů) a Amaxa (in vitro transfekce genů). Prováděny jsou základní imunochemické a imunohistochemické analýzy, včetně metod ELISA a western-blot. Součástí oddělení je laboratoř tkáňových kultur pro zpracování dermálních a synoviálních fibroblastů, chondrocytů, myoblastů a mononukleárních buněk.
Na řešení výzkumných projektů se podílejí vědečtí výzkumní pracovníci a studenti doktorských studijních programů. V rámci podpory vzdělávání a vědecké spolupráce absolvují Ph.D. studenti krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty na vyhlášených zahraničních vědeckých pracovištích.Specializované informace

Práce v laboratoři je zajištěna několika výzkumnými a univerzitními granty, zahraničními projekty, díky Institucionální podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR. Výzkumná činnost je prezentována formou přednášek a posterů na domácích a zahraničních kongresech a publikována převážně v zahraničních impaktovaných časopisech. Vědecká práce laboratoře kombinuje bazální i klinický výzkum a podporuje multidisciplinární přístup v rámci spolupráce s několika domácími a zahraničními vědeckými pracovišti.Spolupráce

Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol
(prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.)

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN
(prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.; MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D.)

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN
(prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D.)

Institute for Inflammation Research, Dept. of Infectious Diseases and Rheumatology, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet, Denmark
(assoc. prof. Claus Henrik Nielsen, Ph.D.)

Department of Tumor Microenvironment and Metastasis (TMM), Danish Cancer Society Research Center, Copenhagen, Denmark
(assoc. prof. Dr. Mariam Grigorian, Ph.D., assoc. prof. Dr. Jörg Klingelhöfer, Ph.D.)

Department for Internal Medicine 3 and Institute for Clinical Imunology, Friedrich-Alexander-University, Erlangen-Nuremberg, Deutschland
(prof. Dr.med. Jörg Distler)Granty

 • Klinicky suspektní artralgie: charakteristika preklinické fáze revmatoidní artritidy
  (AZV 17-32612A, 2017-2020)
 • Stanovení rizika progrese časné axiální spondyloartritidy na podkladě moderních biomarkerů
  (AZV 17-33127A, 2017-2020)
 • Prognostické faktory progrese erozivní osteoartrózy rukou
  (2018-2021, NV18-01-00542)
 • Vliv pohybové intervence na průběh a aktivitu vybraných revmatických onemocnění
  (AZV 16-33574A, 2016-2019)
 • Role Hsp90 (Heat shock protein 90) u vybraných revmatických onemocnění
  (AZV 16-33542A, 2016-2019)
 • Ateroskleróza a kardiovaskulární riziko u vybraných revmatických onemocnění
  (NV18-01-00161, 2018-2021)


Vybrané publikace

 • Andrés Cerezo L, Hulejová H, Šumová B, Kropáčková T, Kryštůfková O, Klein M, Mann HF, Zámečník J, Pecha O, Pavelka K, Vencovský J, Šenolt L.
  Pro-inflammatory S100A11 is elevated in inflammatory myopathies and reflects disease activity and extramuscular manifestations in myositis. Cytokine. 2019 Jan 23;116:13-20
 • Kropáčková T, Šléglová O, Růžičková O, Vencovský J, Pavelka K, Šenolt L. 
  Lower serum clusterin levels in patients with erosive hand osteoarthritis are associated with more pain. BMC Musculoskelet Disord. 2018 Jul 27;19(1):264.
 • Prajzlerová K, Grobelná K, Hušáková M, Forejtová Š, Jüngel A, Gay S, Vencovský J, Pavelka K, Šenolt L, Filková M.
  Association between circulating miRNAs and spinal involvement in patients with axial spondyloarthritis. PLoS One. 2017 Sep 22;12(9):e0185323.
 • Hurnakova J, Hulejova H, Zavada J, Hanova P, Komarc M, Mann H, Klein M, Sleglova O, Olejarova M, Forejtova S, Ruzickova O, Vencovsky J, Pavelka K, Senolt L.
  Relationship between serum calprotectin (S100A8/9) and clinical, laboratory and ultrasound parameters of disease activity in rheumatoid arthritis: A large cohort study. PLoS One. 2017 Aug 23;12(8):e0183420.
 • Šenolt L, Prajzlerová K, Hulejová H, Šumová B, Filková M, Veigl D, Pavelka K, Vencovský J. 
  Interleukin-20 is triggered by TLR ligands and associates with disease activity in patients with rheumatoid arthritis. Cytokine. 2017 Sep;97:187-192.
 • Hruskova V, Jandova R, Vernerova L, Mann H, Pecha O, Prajzlerova K, Pavelka K, Vencovsky J, Filkova M, Senolt L.
  MicroRNA-125b: association with disease activity and the treatment response of patients with early rheumatoid arthritis.  Arthritis Res Ther. 2016 Jun 2;18(1):124.
 • Tomcik M, Zerr P, Palumbo-Zerr K, Storkanova H, Hulejova H, Spiritovic M, Kodet O, Stork J, Becvar R, Vencovsky J, Pavelka K, Filkova M, Distler JH, Senolt L.
  Interleukin-35 is upregulated in systemic sclerosis and its serum levels are associated with early disease. Rheumatology (Oxford). 2015 Dec;54(12):2273-82.
 • Filková M, Vernerová Z, Hulejová H, Prajzlerová K, Veigl D, Pavelka K, Vencovský J, Šenolt L.
  Pro-inflammatory effects of interleukin-35 in rheumatoid arthritis. Cytokine. 2015 May;73(1):36-43
 • Tomcik M, Palumbo-Zerr K, Zerr P, Avouac J, Dees C, Sumova B, Distler A, Beyer C, Cerezo LA, Becvar R, Distler O, Grigorian M, Schett G, Senolt L, Distler JH. 
  S100A4 amplifies TGF-β-induced fibroblast activation in systemic sclerosis. Ann Rheum Dis. 2015 Sep;74(9):1748-55
 • Šenolt L, Grassi W, Szodoray P. 
  Laboratory biomarkers or imaging in the diagnostics of rheumatoid arthritis? BMC Med. 2014 Mar 18;12:49.


Náš tým

Vedoucí oddělení
prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Tel.: 234 075 232
E-mail: senolt(@)revma.cz

Náš tým:
Ing. Hana Hulejová
Tel.: 234 075 330
E-mail: hulejova(@)revma.cz

Mgr. Lucie Andrés Cerezo; Ph.D.; postdoc
Tel.: 234 075 323
E-mail: andres-cerezo(@)revma.cz

Ing. Jiří Baloun, Ph.D.; postdoc
Tel.: 234 075 329
E-mail: baloun(@)revma.cz

Mgr. Lucia Vernerová; Ph.D.; postdoc
Tel.: 234 075 323
E-mail: vernerova(@)revma.cz

Ing. Martina Vokurková; Ph.D.; postdoc
Tel.: 234 075 350
E-mail: vokurkova(@)revma.cz

Ing. Klára Prajzlerová; Ph.D. student
Tel.: 234 075 329
E-mail: prajzlerova(@)revma.cz

Mgr. Hana Štorkánová; Ph.D. student
Tel.: 234 075 323
E-mail: storkanova(@)revma.cz

Mgr. Tereza Kropáčková; Ph.D. student
E-mail.: kropackova(@)revma.cz

Mgr. Veronika Horváthová; Ph.D. student
E-mail: horvathova(@)revma.cz

Mgr. Markéta Kuklová
E-mail: kuklova(@)revma.cz

Bc. Adéla Navrátilová; diplomant
Tel.: 234 075 323
E-mail: navratilova(@)revma.cz

MUDr. Mária Filková, Ph.D.; postdoc, lékař
Tel.: 234 075 462
E-mail: filkova(@)revma.cz

prof. MUDr. Michal Tomčík; Ph.D., lékař
Tel.: 234 075 101
E-mail: tomcik(@)revma.cz

Bc. Lenka Štorkánová; laborant asistent
Tel.: 234 075 323
E-mail: storkanova(@)revma.cz

Růžena Paroubková; laborant asistent
Tel.: 234 075 330
E-mail: paroubkova(@)revma.cz