Poskytujeme komplexní, odbornou a superkonziliární péči

Poskytovat komplexní, odbornou a superkonziliární péči, kterou spatřujeme především v diagnostice, za použití dnes dostupných komplementárních služeb, konziliárních vyšetření odborníky hraničních oborů, pracujícími v ústavu nebo na pracovištích, se kterými jsou uzavřeny smlouvy a dohody a zároveň poskytováním konziliární služby oboru revmatologie dalším odborným pracovištím na území hl.m.Prahy, která o ni požádají nebo se kterými jsou dohody (VFN, ÚPMD); léčbě všemi dostupnými postupy, včetně rehabilitační léčby, či rozhodnutím o nutném revmatochirurgickém zákroku a v další, stabilizující léčbě, po zvládnutí akutních projevů onemocnění.

Více

Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

Tel.: +420 234075111

Po - Čt: 8:00 - 17:00
Pá: 8:00 - 16:00

Novinky a aktivity

Akreditace úspěšně ukončena

27. 11. 2013

Akreditace úspěšně ukončena

Nový design stránek

25. 11. 2013

Nový design stránek

Malování a výměna koberců v objektu FARA RÚ

Výběrové řízení na dodávku "Malování a výměna koberců v objektu FARA RÚ"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28.8.2014 v 15,00 hod.

Dodávka MaR pro VZT č.S1,S2,S3

Výběrové řízení na "Dodávka MaR pro VZT č.S1,S2,S3" 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 15. 8. 2014 ve 12,00 hod.

Dodávka vysokovýkonného Laseru třídy IV.b

Výběrové řízení na dodávku vysokovýkonného laseru třídy IV.b

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 6.8.2014 ve 12,00 hod.

A-QUA - Software pro komplexní hodnocení kvality života

Software pro komplexní hodnocení kvality života nemocných se zánětlivým onemocněním kloubů 

Dokumenty

Výzkum.....

Statutární dokumenty

Homepage 1