Poskytujeme komplexní, odbornou a superkonziliární péči

Poskytovat komplexní, odbornou a superkonziliární péči, kterou spatřujeme především v diagnostice, za použití dnes dostupných komplementárních služeb, konziliárních vyšetření odborníky hraničních oborů, pracujícími v ústavu nebo na pracovištích, se kterými jsou uzavřeny smlouvy a dohody a zároveň poskytováním konziliární služby oboru revmatologie dalším odborným pracovištím na území hl.m.Prahy, která o ni požádají nebo se kterými jsou dohody (VFN, ÚPMD); léčbě všemi dostupnými postupy, včetně rehabilitační léčby, či rozhodnutím o nutném revmatochirurgickém zákroku a v další, stabilizující léčbě, po zvládnutí akutních projevů onemocnění.

Více

Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

Tel.: +420 234075111

Po - Čt: 8:00 - 17:00
Pá: 8:00 - 16:00

Novinky a aktivity

Periodický dozorový audit - úspěšně ukončen

01. 12. 2014

Periodický dozorový audit - úspěšně ukončen

Akreditace úspěšně ukončena

27. 11. 2013

Akreditace úspěšně ukončena

Malování lůžkového oddělení včetně ambulancí VS

Veřejná zakázka na dodávku "Malování lůžkového oddělení včetně ambulancí VS"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem   3.  6. 2015 ve 10:00 hodin.

Základním požadavkem zadavatele je ukončit celou akci nejpozději dne 19. 7. 2015 v 16:00 hod. Na staveništi se v průběhu dodávky bude pohybovat dodavatel antény STA a dodavatel datové sítě a WiFi. Předmětem Vaší dodávky je i stavební připravenost pro tyto profese a dodávky silnoproudých rozvodů elektřiny, včetně průchodů pro antény a datové sítě stropem pokojů do půdy staré budovy. Po instalaci STA a datové sítě je nutno tyto instalace začistit, sjednotit s výmalbou nebo prostor vymalovat jako celek.
Před zahájením akce bude svolána koordinační porada, kde bude stanoven harmonogram jednotlivých prací a odsouhlasen všemi zúčastněnými.
Seznámení zájemců proběhlo dne 20. 5. 2015 ve 14:00 hodin.
 

 

Dodávka svítidel na lůžkové oddělení s projektem jejich rozmístění

Veřejná zakázka na dodávku "Dodávka svítidel na lůžkové oddělení s projektem jejich rozmístění"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem   26. 5. 2015 ve 10:00 hodin.

Dodávka databázového SW – MS SQL

Veřejná zakázka na dodávku "Dodávka databázového SW – MS SQL"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem   18. 5. 2015 ve 10:00 hodin.

Instalace systému STA včetně dodávky TV lůžkového odd. RÚ

Veřejná zakázka na dodávku "Instalace systému STA včetně dodávky TV lůžkového odd. RÚ"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 27. 3. 2015 ve 10:00 hodin.

Dodávka Elektroforetického procesoru a průběžné dodávky reagencií

Veřejná zakázka na dodávku "Dodávka Elektroforetického procesoru a průběžné dodávky reagencií"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 26. 3. 2015 ve 12:00 hodin.

Projektové a inženýrské činnosti pro RÚ

Veřejná zakázka na dodávku "Projektové a inženýrské činnosti pro RÚ"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 6. 3. 2015 ve 11:00 hodin.

Mimořádný úklid v prostorách Revmatologického ústavu

Veřejná zakázka na dodávku "Mimořádný úklid v prostorách Revmatologického ústavu"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 27. 2. 2015 ve 10:00 hodin.

Stránky