Poskytujeme komplexní, odbornou a superkonziliární péči

Poskytovat komplexní, odbornou a superkonziliární péči, kterou spatřujeme především v diagnostice, za použití dnes dostupných komplementárních služeb, konziliárních vyšetření odborníky hraničních oborů, pracujícími v ústavu nebo na pracovištích, se kterými jsou uzavřeny smlouvy a dohody a zároveň poskytováním konziliární služby oboru revmatologie dalším odborným pracovištím na území hl.m.Prahy, která o ni požádají nebo se kterými jsou dohody (VFN, ÚPMD); léčbě všemi dostupnými postupy, včetně rehabilitační léčby, či rozhodnutím o nutném revmatochirurgickém zákroku a v další, stabilizující léčbě, po zvládnutí akutních projevů onemocnění.

Více

Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

Tel.: +420 234075111

Po - Čt: 8:00 - 17:00
Pá: 8:00 - 16:00

Novinky a aktivity

Periodický dozorový audit - úspěšně ukončen

01. 12. 2014

Periodický dozorový audit - úspěšně ukončen

Akreditace úspěšně ukončena

27. 11. 2013

Akreditace úspěšně ukončena

Oprava VZT zasedací místnost FARA

Veřejná zakázka na dodávku "Oprava VZT zasedací místnost FARA"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem   4. 5. 2015 ve 10:00 hodin.

Instalace systému STA včetně dodávky TV lůžkového odd. RÚ

Veřejná zakázka na dodávku "Instalace systému STA včetně dodávky TV lůžkového odd. RÚ"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 27. 3. 2015 ve 10:00 hodin.

Dodávka Elektroforetického procesoru a průběžné dodávky reagencií

Veřejná zakázka na dodávku "Dodávka Elektroforetického procesoru a průběžné dodávky reagencií"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 26. 3. 2015 ve 12:00 hodin.

Projektové a inženýrské činnosti pro RÚ

Veřejná zakázka na dodávku "Projektové a inženýrské činnosti pro RÚ"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 6. 3. 2015 ve 11:00 hodin.

Mimořádný úklid v prostorách Revmatologického ústavu

Veřejná zakázka na dodávku "Mimořádný úklid v prostorách Revmatologického ústavu"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 27. 2. 2015 ve 10:00 hodin.

Oprava VZT - nová budova

Veřejná zakázka na dodávku "Oprava VZT - nová budova"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 3. 12. 2014 ve 12:00 hodin.

Stránky