Poskytujeme komplexní, odbornou a superkonziliární péči

Poskytovat komplexní, odbornou a superkonziliární péči, kterou spatřujeme především v diagnostice, za použití dnes dostupných komplementárních služeb, konziliárních vyšetření odborníky hraničních oborů, pracujícími v ústavu nebo na pracovištích, se kterými jsou uzavřeny smlouvy a dohody a zároveň poskytováním konziliární služby oboru revmatologie dalším odborným pracovištím na území hl.m.Prahy, která o ni požádají nebo se kterými jsou dohody (VFN, ÚPMD); léčbě všemi dostupnými postupy, včetně rehabilitační léčby, či rozhodnutím o nutném revmatochirurgickém zákroku a v další, stabilizující léčbě, po zvládnutí akutních projevů onemocnění.

Více

Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

Tel.: +420 234075111

Po - Čt: 8:00 - 17:00
Pá: 8:00 - 16:00

Novinky a aktivity

68. klinická konference RÚ

10. 09. 2014

68. klinická konference RÚ

Akreditace úspěšně ukončena

27. 11. 2013

Akreditace úspěšně ukončena

Právní služby

Veřejná zakázka na dodávku: "Právní služby"
 
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 19. 9. 2014 v 12:00 hodin.
 
 

Upgrade informačního systému MARIE PACS

Veřejná zakázka na dodávku "Upgrade informačního systému MARIE PACS"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 19.9.2014 v 12:00 hodin.

Komplexní projekt personálního a mzdového systému pro RÚ

Veřejná zakázka na dodávku "Komplexní projekt personálního a mzdového systému pro RÚ"

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 2.10.2014 12:00 hodin.

Depozitář - dodávka topení a VZT jednotek včetně propojení

Veřejná zakázka na dodávku "Depozitář -  dodávka topení a VZT jednotek včetně propojení"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 25.9.2014 v 12:00 hodin.

Malování a výměna koberců v objektu FARA RÚ

Výběrové řízení na dodávku "Malování a výměna koberců v objektu FARA RÚ"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28.8.2014 v 15,00 hod.

Dodávka MaR pro VZT č.S1,S2,S3

Výběrové řízení na "Dodávka MaR pro VZT č.S1,S2,S3" 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 15. 8. 2014 ve 12,00 hod.

Dodávka vysokovýkonného Laseru třídy IV.b

Výběrové řízení na dodávku vysokovýkonného laseru třídy IV.b

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 6.8.2014 ve 12,00 hod.

Stránky