Poskytujeme komplexní, odbornou a superkonziliární péči

Poskytovat komplexní, odbornou a superkonziliární péči, kterou spatřujeme především v diagnostice, za použití dnes dostupných komplementárních služeb, konziliárních vyšetření odborníky hraničních oborů, pracujícími v ústavu nebo na pracovištích, se kterými jsou uzavřeny smlouvy a dohody a zároveň poskytováním konziliární služby oboru revmatologie dalším odborným pracovištím na území hl.m.Prahy, která o ni požádají nebo se kterými jsou dohody (VFN, ÚPMD); léčbě všemi dostupnými postupy, včetně rehabilitační léčby, či rozhodnutím o nutném revmatochirurgickém zákroku a v další, stabilizující léčbě, po zvládnutí akutních projevů onemocnění.

Více

Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

Tel.: +420 234075111

Po - Čt: 8:00 - 17:00
Pá: 8:00 - 16:00

Novinky a aktivity

68. klinická konference RÚ

10. 09. 2014

68. klinická konference RÚ

Akreditace úspěšně ukončena

27. 11. 2013

Akreditace úspěšně ukončena

Výdejna stravy - stavební úpravy

Veřejná zakázka na dodávku "Výdejna stravy - stavební úpravy"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 21. 11. 2014 ve 12:00 hodin.

školení Outlook

bla

Unlimited slots left.

Výdejna zaměstnanecké stravy - technologie

Veřejná zakázka na dodávku "Výdejna zaměstnanecké stravy - technologie"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 13. 11. 2014 ve 12:00 hodin.

Právní služby

Veřejná zakázka na dodávku: "Právní služby"
 
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 19. 9. 2014 v 12:00 hodin.
 
 

Upgrade informačního systému MARIE PACS

Veřejná zakázka na dodávku "Upgrade informačního systému MARIE PACS"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 19.9.2014 v 12:00 hodin.

Komplexní projekt personálního a mzdového systému pro RÚ

Veřejná zakázka na dodávku "Komplexní projekt personálního a mzdového systému pro RÚ"

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 2.10.2014 12:00 hodin.

Depozitář - dodávka topení a VZT jednotek včetně propojení

Veřejná zakázka na dodávku "Depozitář -  dodávka topení a VZT jednotek včetně propojení"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 25.9.2014 v 12:00 hodin.

Stránky