Poskytujeme komplexní, odbornou a superkonziliární péči

Poskytovat komplexní, odbornou a superkonziliární péči, kterou spatřujeme především v diagnostice, za použití dnes dostupných komplementárních služeb, konziliárních vyšetření odborníky hraničních oborů, pracujícími v ústavu nebo na pracovištích, se kterými jsou uzavřeny smlouvy a dohody a zároveň poskytováním konziliární služby oboru revmatologie dalším odborným pracovištím na území hl.m.Prahy, která o ni požádají nebo se kterými jsou dohody (VFN, ÚPMD); léčbě všemi dostupnými postupy, včetně rehabilitační léčby, či rozhodnutím o nutném revmatochirurgickém zákroku a v další, stabilizující léčbě, po zvládnutí akutních projevů onemocnění.

Více

Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

Tel.: +420 234075111

Po - Čt: 8:00 - 17:00
Pá: 8:00 - 16:00

Novinky a aktivity

Periodický dozorový audit - úspěšně ukončen

01. 12. 2014

Periodický dozorový audit - úspěšně ukončen

Akreditace úspěšně ukončena

27. 11. 2013

Akreditace úspěšně ukončena

Projektové a inženýrské činnosti pro RÚ

Veřejná zakázka na dodávku "Projektové a inženýrské činnosti pro RÚ"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 6. 3. 2015 ve 11:00 hodin.

Mimořádný úklid v prostorách Revmatologického ústavu

Veřejná zakázka na dodávku "Mimořádný úklid v prostorách Revmatologického ústavu"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 27. 2. 2015 ve 10:00 hodin.

Oprava VZT - nová budova

Veřejná zakázka na dodávku "Oprava VZT - nová budova"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 3. 12. 2014 ve 12:00 hodin.

Výdejna stravy - stavební úpravy

Veřejná zakázka na dodávku "Výdejna stravy - stavební úpravy"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 21. 11. 2014 ve 12:00 hodin.

školení Outlook

bla

Unlimited slots left.

Výdejna zaměstnanecké stravy - technologie

Veřejná zakázka na dodávku "Výdejna zaměstnanecké stravy - technologie"

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 13. 11. 2014 ve 12:00 hodin.

Stránky