Poskytujeme komplexní, odbornou a superkonziliární péči

Poskytovat komplexní, odbornou a superkonziliární péči, kterou spatřujeme především v diagnostice, za použití dnes dostupných komplementárních služeb, konziliárních vyšetření odborníky hraničních oborů, pracujícími v ústavu nebo na pracovištích, se kterými jsou uzavřeny smlouvy a dohody a zároveň poskytováním konziliární služby oboru revmatologie dalším odborným pracovištím na území hl.m.Prahy, která o ni požádají nebo se kterými jsou dohody (VFN, ÚPMD); léčbě všemi dostupnými postupy, včetně rehabilitační léčby, či rozhodnutím o nutném revmatochirurgickém zákroku a v další, stabilizující léčbě, po zvládnutí akutních projevů onemocnění.

Více

Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

Tel.: +420 234075111

Po - Čt: 8:00 - 17:00
Pá: 8:00 - 16:00

Novinky a aktivity

Absolutní vítěz  projektu

13. 11. 2015

Absolutní vítěz projektu "Kvalitní a bezpečná nemocnice 2015"

 

03. 09. 2015

70. Klinická konference RÚ

Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Revmatologický ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK pořádají 70. KLINICKOU KONFERENCI RÚ

 

11. 06. 2015

Uzavírka lůžkového oddělení od 4. - 26. 7. 2015

Periodický dozorový audit - úspěšně ukončen

01. 12. 2014

Periodický dozorový audit - úspěšně ukončen

Akreditace úspěšně ukončena

27. 11. 2013

Akreditace úspěšně ukončena