Osteocentrum

Jak se objednat

Objednání a omluvy
Denzitometrické vyšetření může objednat lékař i sám pacient. Pacient s sebou přinese kartičku pojištěnce a žádanku.
Za standard pro denzitometrické vyšetření považujeme vyšetření oblasti bederní páteře, proximálního femuru a distální části předloktí. Pokud tedy nebude požadováno jinak, budou vyšetřeny tyto 3 oblasti skeletu. Vyšetření je pro pacienta/pacientku minimálně zatěžující (radiační dávka je nižší ve srovnání s klasickým RTG snímkem) i zde je ovšem nutno zachovávat zásady opatrnosti u žen ve fertilním věku. Celé vyšetření na denzitometru trvá přibližně 25 minut.

Provozní doba:
Po – Pá:  9:00 – 17:00

Objednání:
Tel.: 234 075 311Základní popis

Vedoucí oddělení:
MUDr. Olga Růžičková

Oddělení Osteocentra Revmatologického ústavu v Praze se od roku 1999 věnuje diagnostice a léčbě nemocných s metabolickým onemocněním skeletu, především s osteoporózou vznikající v souvislosti s chronickými zánětlivými chorobami a léčbou kortikosteroidy.
Neoddělitelnou součástí osteocentra je pracoviště kostní denzitometrie. Je vybaveno přístrojem osteodenzitometr iDEXA Lunar, který byl nainstalován 7. 10. 2014, přístroj je pravidelně kontrolován SÚJB, provoz odpovídá požadované reprodukovatelnosti, kvalita měření je prověřována každý den. Na osteodenzitometru iDEXA Lunar je nainstalován software verze 16, který umožňuje měření kostní minerálové density (BMD) ve standardně měřených oblastech (bederní páteř, proximální část kosti stehenní, distálního část předloktí), ale i v dalších oblastech zájmu. Osteodenzitometr umožňuje měření morfometrie obratlů, což je minimálně zatěžující metoda výhodná k záchytu nových kompresivních fraktur v oblasti bederní a hrudní páteře, přístroj iDEXA je v tomto ohledu velmi přesný, zároveň umožňuje měření viscerálního tuku, což je významný ukazatel kardiovaskulárního rizika. Všechny výsledky jsou dlouhodobě spolehlivě zálohovány a jsou kdykoli přístupné pro možnost porovnání nových výsledků oproti předchozím.
Základní laboratorní vyšetřování zajišťuje Oddělení klinické biochemie RÚ. Ve spolupráci s Oddělením pro výzkum pojiva RÚ je prováděno stanovení biochemických markerů kostní remodelace, které vypovídají o syntéze a degradaci kolagenu typu I (PINP a CTX) a další vyšetření nutná pro diferenciální diagnostiku osteoporózy. Koncentrace pohlavních hormonů a SHBG jsou vyšetřovány extramurálně.
V osteologických ambulancích je pak pacientům poskytována komplexní péče zaměřená na edukaci pacientů, diferenciální diagnózu a individuální terapii, vycházející z individuálních rizik každého pacienta. Výborná je také spolupráce s Centrem léčebné rehabilitace RÚ.Náš tým

Vedoucí oddělení:
MUDr. Olga Růžičková

Denzitometrické laborantky:
Lenka Moravcová
Isabela Vierecklová
Blanka Runštuková

Lékaři osteocentra:
MUDr. Jana Tomasová Studýnková, Ph.D.
MUDr. Magdalena Agnieszka Sokalská-Jurkiewicz, Ph.D.
MUDr. Jana Hořínková
MUDr. Eliška Stehlíková

Externí spolupracovníci:
prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Ludmila HauptvoglováIndikace

  • předcházející zlomenina při minimální zátěži (prakticky každá zlomenina, vyjma utrpěných při dopravních nehodách a pádu z výšky vyšší, než je výška stojícího člověka)
  • přítomnost rizikových faktorů osteoporózy (např. osteoporóza u matky, body mass index pod 19, řada endokrinních onemocnění spojených s nedostatkem pohlavních hormonů, postmenopauza s přítomností dalších rizikových faktorů, hyperthyreoza, hyperparathyreoza, hyperkortisolizmus, DM I. typu, chronické hepatopatie, malabsorbce, chronická renální insuficience, terapie kortikosteroidy, kouření a řada dalších)
  • výrazný pokles tělesné výšky, progrese hrudní kyfózy nebo RTG známky úbytku kostní hmoty anebo deformity těla obratle
  • monitorování léčby osteoporózy, výsledek vyšetření by měl být přínosný pro rozhodnutí o další léčbě, tedy pro pacienty, kteří mají o léčbu zájemKontraindikace

  • gravidita
  • RTG vyšetření s použitím perorální kontrastní látky nebo izotopové vyšetření ve 3 předcházejících dnech
  • neschopnosti vyšetřované/ho/ setrvat v klidu vleže na zádech nejméně 5 minut
  • přítomnost výrazných deformit, ortopedický protetický nebo osteosyntetický materiál ve vyšetřované oblasti